Mijn bedrijf, jouw thuis

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Antwerpen

Locatie

Mechelen

Projectgegevens

Projectkost

128 278,39 euro

Promotor

Intercommunale voor Ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving

Duurtijd

01/09/2017 - 31/12/2019

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
  • Samenwerking rond armoede

Situering

In de land- en tuinbouw wordt aan de seizoensarbeiders meestal een onderdak of woonmogelijkheid aangeboden door de land- of tuinbouwer zelf waar ze tewerkgesteld worden. Landbouwers trachten hiervoor de beste oplossing te vinden: een caravan in de serre, het optrekken of renoveren van een woning of schuur, een wooncontainer, … die vaak niet voldoen aan stedenbouwkundige voorschriften en woonkwaliteitsvereisten. Door de taalbarrière, beperkte verblijfsduur en weinige kennis van de wetgeving kunnen seizoensarbeiders niet altijd terecht op de private huurmarkt en leven tijdelijk in de oplossing die de landbouwer hen vooropstelt. De gemeentebesturen kennen deze problematiek en trachten deze inbreuken op stedebouwkundige voorschriften en woonkwaliteit tegen te gaan. Met dit project willen we een positieve insteek geven aan deze problematiek en de repressieve aanpak aanvullen met inspirerende voorbeelden, een helpdesk waar alle vernoemde partijen terecht kunnen, een duidelijke informatiebrochure voor landbouwers én seizoensarbeiders en een draaiboek voor lokale besturen. Landbouwers, seizoensarbeiders en lokale besturen ontzorgen én het open landbouwlandschap vrijwaren van niet-kwalitatieve constructies.

Doelstellingen

Het project heeft tot doel land- en tuinbouwers te ontzorgen op vlak van de huisvesting van (seizoens)arbeiders door hen pasklare oplossingen op maat van hun bedrijf aan te bieden. Van een land- of tuinbouwer kunnen we niet verwachten dat hij /zij een specialist is in huurwetgeving, woonkwaliteit of wetgeving ruimtelijke ordening. Het onder de aandacht brengen en bespreekbaar maken van de problematiek en het realiseren van goede voorbeelden, moet ook andere landbouwers kunnen motiveren om actie te ondernemen. Door bij de uitrol van het project ook de seizoensarbeiders zelf actief mee te betrekken willen we hen ook een stem geven. Het project beoogt daarnaast ook een kwaliteitsimpuls, niet alleen naar sociale omkadering van de land- en tuinbouwers en hun arbeiders maar ook naar huisvesting en naar de beleving van het platteland. Het is immers ook de bedoeling dat die minder aangepaste woonunits zoals caravans en dergelijke op termijn uit het landschap verdwijnen.

Kortom, met dit project willen we enerzijds de landbouwers bereiken door hen

  • te informeren rond oa de wetgeving inzake de huisvesting van seizoensarbeiders, normen rond de minimale woonkwaliteitsvereisten van huisvesting
  • te inspireren om de huisvesting van seizoensarbeiders minstens te optimaliseren tot het minimum wettelijk kader woonkwaliteit;
  • en hen pasklare haalbare oplossingen op maat van het bedrijf aanrijken.
  • anderzijds de seizoensarbeiders
  • mee betrekken in het verhaal door hen niet alleen bewust te maken en maar ook te begeleiden in het wonen als goede huisvader en lokale besturen
  • ondersteunen bij de oplossingsgerichte aanpak van de huisvesting en woonkwaliteit van seizoensarbeiders in hun gemeente

Daarnaast streven we naar een verbetering van het landbouwlandschap door de minder kwalitatieve en ongaangepaste woonwormen zichtbaar in het landschap

Uitvoering

Intercommunale voor Ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving

Contactpersoon

Leen Seynaeve
Schoutetstraat 2
2800 Mechelen
015 28 77 54

Locatie