Milde Meetjes Gesloten Oproep

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Gent

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

45.885,13 euro

Promotor

Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke planning

Duurtijd

01-10-2013 - 30-06-2015

Situering

De infrastructuurbundel N49, hoogspanningslijn, Schipdonkkanaal en bestaande windturbines is een sterk aanknopingspunt voor de inplanting van grootschalige windturbines. De bundel heeft nu reeds een sterke impact op de omgeving. Aan de komst van de windturbines is een model gekoppeld om de lusten en lasten beter te verdelen. Een onderdeel daarvan is een fonds om de omgevingskwaliteit te verhogen. Milde Meetjes heeft als doel om via een (begeleid) participatief traject met alle betrokken actoren een visie te ontwikkelen hoe die gewenste omgevingskwaliteit er moet uitzien en een pakket acties samen te stellen om die kwaliteit te bekomen.

Doelstellingen

Samen met de betrokken actoren in en rond het windlandschap Eeklo-Maldegem-Kaprijke-Sint-Laureins komen tot een gedragen visie van gewenste omgevingskwaliteit en tot een pakket aan maatregelen en acties om die verhoging te realiseren. Via deze visie, maatregelen en acties, mee de oprichting, doelen en beheer van het fonds bepalen dat instaat voor de verhoging van de omgevingskwaliteit, en dat gespijsd wordt vanuit de windturbines door de projectontwikkelaars.

Uitvoering

Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke planning

Contactpersoon

Moira Callens
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
09/267 75 65