Milde Meetjes - Gesloten oproep

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

45.885,13 euro

Promotor

Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke planning

Duurtijd

01-10-2013 - 30-06-2015

Situering

Windenergie is bij uitstek een duurzame energiebron. Het is een onuitputtelijke energiebron en bij de productie van elektriciteit uit wind komen geen afvalstoffen en geen schadelijke gassen vrij. Windturbines leveren nu reeds een bijdrage aan onze energievoorziening en zullen dat - in licht van de klimaatproblematiek - in de toekomst steeds meer doen. De Windenergiesector is ook een belangrijke economische activiteit geworden.

De ontwikkeling van windturbines heeft de afgelopen jaren grote sprongen gemaakt. Tubines worden steeds hoger, met steeds hogere rendementen als resultaat. Dergelijk grote machines hebben echter onmiskenbaar een impact op de omgevng waar ze worden ingeplant. De inplanting er van vraagt dan ook een degelijke ruimtelijke aanpak.

Doelstellingen

Samen met de betrokken actoren in en rond het windlandschap Eeklo-Maldegem-Kaprijke komen tot een gedragen visie van gewenste omgevingskwaliteit en tot een pakket aan maatregelen en acties om die verhoging te realiseren. Via deze visie, maatregelen en acties, mee de oprichting, doelen en beheer van het fonds bepalen dat instaat voor de verhoging van de omgevingskwaliteit, en dat gespijsd wordt vanuit de windturbines door de projectontwikkelaars.

Uitvoering

Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke planning

 

Contactpersoon

Moira Callens
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
09/267 75 65