Mobiel secretariaat voor openluchtmanifestaties

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2009

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Hageland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

n.a.

Promotor

Culturele dorpsraad vzw Waanrode

Duurtijd

1/3/2009-30/6/2009

Situering

De Culturele Dorpsraad vzw wil een (multifunctioneel) mobiel secretariaat realiseren vanuit een oude (grote) werfkeet, die ze wenst aan te kopen en volledig te vernieuwen en om te bouwen tot een dergelijk secretariaat. We stellen vast dat voor zo’n ‘mobiel secretariaat’ een behoefte bestaat in eigen dorp en gemeente maar ook daarbuiten in de regio van het Hageland bij allerlei openluchtmani-festaties, zoals o.a. bij sport- en ruitertornooien, kleine festivals enz. In dit ‘secretariaat’ willen we een grote (multifunctionele) ruimte voorzien, die dienst kan doen als secretariaat maar ook als ontvangstruimte voor genodigden of als EHBO-ruimte of als opbergplaats van waardevolle materialen of prijzen of als ‘reportageruimte’, van waaruit alle mededelingen worden verstrekt en omgeroepen. Daarnaast voorzien we ook een toilet (vaak ook een probleem bij openluchtmanifestaties) en een keuken (voor berei-ding eventuele kleine recepties e.a.). M.a.w. het ‘mobiele secretariaat’ moet voldoende polyvalente mogelijkheden en oplossingen bieden bij allerlei openluchtmanifestaties. We willen dit secretariaat – zonder winstdoeleinden – ter beschikking stellen van de verenigingen (in en buiten het dorp m.a.w. in de regio van het Hageland), die hieraan behoefte hebben en alzo een daadwerkelijke ondersteuning zijn van het regionale verenigingsleven. We voorzien dat de werken zullen worden uitgevoerd door twee ongeschoolde arbeiders, in het kader van een WEP+project tewerkgesteld (minstens 2 jaar werkloos), zodat deze praktische beroepservaring kunnen opdoen onder begeleiding van een vaste werknemer van de Culturele Dorpsraad vzw en enkele bestuurders-vrijwilligers van de vzw.

Contactpersoon

Jan Vander Velpen
Oude Diestsestraat 2
3473 Waanrode
016/777162