Mobiele Winkelstraat

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

49 999,99 euro

Promotor

OCMW Tielt

Duurtijd

01/01/2016 - 31/12/2016

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Midden-West-Vlaanderen

Situering

Mobiele Winkelstraat zal een laagdrempelige en performante dienstverlening organiseren die de lokale handelaars bereikbaar maakt voor mensen met een beperkte mobiliteit en bewoners in de buitengebieden. Het project start in Tielt en de verzamelde kennis en de webtool kunnen later uitgebreid worden naar andere gemeenten. Het aanbod van de deelnemende handelaars en landbouwers van de boerenmarkt wordt gecentraliseerd in één webshop. Bestellingen kunnen online en telefonisch doorgegeven worden, waarna alles gegroepeerd aan huis geleverd wordt. Het OCMW zal pro-actief mensen benaderen die door de service kunnen geholpen worden (de gebruikers van de Minder Mobielen Centrale en de mensen die warme maaltijden aan huis geleverd krijgen van het WZC). Bewoners van Mivalti worden actief en zinvol betrokken. Het project voorziet e-opleiding in het gebruik van de webshop.

Doelstellingen

Een vernieuwende dienst organiseren die bijdraagt tot de leefbaarheid van de buitengebieden / deelgemeenten en na een proefperiode kan uitgebreid worden naar andere gemeenten.

Een dienst-aan-huis aanbieden aan inwoners met een beperkte mobiliteit en bewoners van de buitengebieden die hen meer autonomie geeft. Streefdoel 150 gezinnen in deze doelgroep. Op die manier worden oudere mensen ondersteund en kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast wordt het project opengesteld voor andere doelgroepen waarvan verwacht kan worden dat minstens nog eens 100 gezinnen een beroep zullen doen op de dienstverlening van Mobiele Winkelstraat.

Lokale ondernemers en landbouwers een nieuw instrument geven om verkoop te realiseren en zo meer toegevoegde waarde en tewerkstelling in de eigen regio te houden. Streefdoel 30 ondernemers / landbouwers.

Lokale ondernemers en landbouwers helpen mee te stappen in de digitale revolutie en zo concurrentieel te maken ten aanzien van grote spelers.

Deelname van bewoners van Mivalti aan de maatschappij door hen een rol te geven die een reële meerwaarde betekent voor het project. Streefdoel 12 medewerkers.

Inwoners van Tielt opleiding geven over e-commerce aan de hand van een concrete tool. Streefdoel 40 personen.

De streefdoelen willen we bereiken na 12 maanden.

Uitvoering

OCMW Tielt

Contactpersoon

Pascale Baert
Deken Darras 17
8700 Tielt
0498 48 81 98

Locatie