Mobiliteit werkt!

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

56 850,00 euro

Promotor

Puuur cvba-vso

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

 • LEADER
 • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Meetjesland

Situering

Met dit project willen we enerzijds bijkomende duurzame werkgelegenheid realiseren in een landelijke regio. Daarbij willen we vooral maximaal kansen bieden aan diegene die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en hen ondersteunen op vlak van mobiliteit. Anderzijds willen we mogelijk sociaal isolement van inwoners doorbreken door bijkomende dienstverlening aan te bieden (huishoudelijke hulp, boodschappendienst, advies rond zorgaanbod in de regio). Zowel arbeidsbemiddelaars, lokale producenten als sociaal economie-initiatieven worden bij het project betrokken.

Doelstellingen

 • Bijkomende werkgelegenheid op het platteland creëren voor kansengroepen.
  Wij richten ons met het project uitsluitend op de tewerkstelling van medewerkers uit de kansengroepen wiens kansen beperkt zijn omwille van mobiliteitsproblemen. Minimum 10 medewerkers willen wij hierdoor kans geven op een duurzame tewerkstelling. Voor de werving en selectie van deze kandidaat-medewerkers zal er nauw samengewerkt worden met toeleiders waaronder zeker VDAB.
 • Sociaal isolement van minder mobiele personen doorbreken
  Er is een toenemende vereenzaming bij ouderen. Door ook in de plattelandsgemeenten actief verschillende diensten (boodschappendienst, huishoudelijke hulp, ondersteuning bij zorgvragen) te kunnen aanbieden, kan er specifiek naar de groep van ouderen gewerkt worden.
 • Dienstverleningsaanbod bekend maken
  Er is een ruim dienstverlenings- en zorgaanbod in de regio. Bij een aantal mensen (voornamelijk ouderen) is dit echter onvoldoende bekend. Goed opgeleide medewerkers kunnen bij het brengen van de boodschappen ook gericht de ouderen hierbij ondersteunen. Dit kan gaan van het terbeschikkingstelling van flyers van de bestaande diensten tot een eerste contactname met deze dienst die op de hulpverleningsvraag van de oudere kan in gaan.
 • Streekproducten promoten, ondersteuning lokale economie
  De boodschappendienst wil absoluut producten van lokale handelaars/lokale landbouwers verdelen.  Bovendien zal ook gestreefd worden naar een samenwerking met die producenten die maatschappelijk verantwoord ondernemen (bio-boerderijen, zorgboerderijen,…). Het Steunpunt Hoeveproducten zien wij hier zeker ook als partner.
 • Uitbouwen van netwerk
  Puuur wil dit project realiseren in samenwerking met diverse partners. Nauwe samenwerkingsverbanden bieden ook de beste slaagkansen voor de uitbouw en continuering van het project in de toekomst

Uitvoering

Puuur cvba-vso

Contactpersoon

Ilse Schepens
Remylaan 4B
3018 Wijgmaal
016 46 90 03

Locatie