Multifunctioneel Scoutsheem Averbode

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

125 000,00 euro

Promotor

VZW Weefbosch (in oprichting)

Duurtijd

01/07/2016 - 30/06/2018

Maatregel

 • LEADER
 • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

 • Bouw van een multifuntioneel gebouw met vaste stek voor de Scouts Averbode
 • Ten dienste van alle inwoners en verenigingen van Scherpenheuvel Zichem
 • Bijkomende troef in de ontwikkeling van het Merode gebied
 • Ontwikkeling van jeugdvakanties en verblijfstoerisme
 • Wisselwerking met school De Vlindertuin omtrent thematische natuuractiviteiten en workshops

Doelstellingen

 • een veilige en aangepaste huisvesting voor de jeugdbeweging
 • een bereikbare en multifunctionele ruimte voor de verenigingen van Averbode
 • een meerwaarde bieden voor de hele dorpsgemeenschap in Averbode en de plaatselijke sociale cohesie.
 • de bouwvallige aanblik van de huidige gebouwen te vervangen door een nieuw gebouw dat geïntegreerd is in het rurale landschap
 • een versterking van het project Poort van Averbode door een bijkomende activiteitenhub
 • complementariteit aan het “slow tourism” programma dat o.a. door de abdijgemeenschap zal ontwikkeld worden en de mogelijkheid om bij piekmomenten bijkomende capaciteit te bieden.

Uitvoering

VZW Weefbosch (in oprichting)

Contactpersoon

Luc De Wit
Boonstraat
3271 Averbode
0478 51 67 17

Locatie