Multifunctionele jeugdsite Oudenburg

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Oudenburg

Projectgegevens

Projectkost

500 000,00 euro

Promotor

Stad Oudenburg

Duurtijd

02/10/2017 - 28/06/2019

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Leefbare dorpen

Situering

De stad Oudenburg wil de identiteit van haar kern versterken door het opwaarderen van de jeugd/sportsite en het aanbod voor de jeugd optimaliseren. Daarom bouwen we een nieuwe multifunctionele jeugdsite uit, flankerend aan de sportsite. Op deze jeugdsite komt een nieuw gebouw voor de speelpleinwerking/buitenschoolse kinderopvang en verenigingen en een kwalitatieve speelomgeving. De kwalitatieve inbedding van de site in het weefsel van de kern en de ontsluiting via trage wegen zijn aandachtspunten.

Doelstellingen

  • een duurzame en kwaliteitsvolle huisvesting van de buitenschoolse kinderopvang met mogelijkheid om uit te breiden tot een capaciteit van 128 kinderen. 
  • het professionaliseren en faciliteren van de speelpleinwerking
  • het creëren van nieuwe, veilige wandel- en fietspaden doorheen het sport- en speelpark van en naar het centrum en de omliggende wijken. 
  • het bieden van een toegankelijke, natuurlijk ingerichte groene buitenruimte boordevol spelimpulsen. 
  • het aanbieden van een multifunctionele zaal en een kwalitatieve groene speelruimte aan de verenigingen en de scholen van Oudenburg (buiten de werkingsuren van de BKO en de speelpleinwerking)
  • het versterken van de stadskern met een kwalitief openbaar domein
  • het voorzien van verschillende kwalitatieve trage wegen om een veilige verbinding met de site te garanderen

Uitvoering

Stad Oudenburg

Contactpersoon

Kurt Van Craeynest
Weststraat 24
8460 Oudenburg
059 56 84 51

Locatie