Naar de Molse Hei

Categorieën

Jaar

2021

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

73 685 euro

Promotor

Gemeente Mol

Duurtijd

01/01/2021 - 30/06/2022

Maatregel

  • LEADER
  • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Oost

Situering

We testen methodieken en tools uit om kwetsbare burgers warm te maken om deel te nemen aan de participatietrajecten van veerkrachtige dorpen Heidehuizen 2022 zodat ze ook mee betrokken worden bij het vorm geven van hun eigen buurt en het versterken van de sociale cohesie. Bijkomend stellen we de toegankelijkheid van onze eigen hulp- en dienstverlening kritisch in vraag en sturen deze eventueel bij op basis van de dialoog met burgers. We bundelen onze ervaringen in een praktische toolkit met sjablonen, werkwijzen en tips die we verspreiden naar andere besturen en organisaties (in functie van diverse participatietrajecten, trajecten veerkrachtige dorpen en bereikbaarheid lokale dienst -en hulpverlening). Via huis aan huis bevragingen/dialogen en aanklampend werken bereiken we meer kwetsbare mensen, krijgen we zicht op hun noden en laten we hen tot hun rechten komen. We brengen onze hulp- en dienstverlening naar hen toe. Als kwetsbare mensen meer tot hun rechten komen, worden ze versterkt en is er meer ruimte voor participatie aan het sociale leven in het eigen gehucht.

Doelstellingen

  1. We bereiken meer kwetsbare mensen via outreachende en proactieve acties. Deze mensen komen aan en tot hun rechten. We beogen 100% meer mensen (+20 gezinnen) toe te leiden naar de sociale dienst dan dat er nu reeds vanuit het gehucht gekend zijn.
  2. We testen methodieken uit om kwetsbare groepen via burgerparticipatie te betrekken in nieuwe projecten in de gemeente Mol.
  3. Communicatie We kiezen voor een eenduidige, laagdrempelige en eenvoudige communicatie naar de doelgroep. Een nieuwe communicatiestijl met eenvoudige informatiekaarten, een Facebookpagina en berichtgeving via Whatsapp wordt ontwikkeld. Voor de ontwikkeling doen we beroep op organisaties met de nodige expertise. 
  4. Meer mensen, ook kwetsbaren, nemen deel aan de participatietrajecten van Veerkrachtige Dorpen Heidehuizen 2022. Ons streefdoel is om minimaal 5 kwetsbare inwoners effectief te laten deelnemen.
  5. We delen de resultaten met andere organisaties / besturen die voor dezelfde uitdagingen staan.  

Uitvoering

Gemeente Mol

Locatie