Naar een Loket Onderhoud Buitengebied in Oost-Vlaanderen

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland, Vlaamse Ardennen en Schelde-Durme

Projectgegevens

Projectkost

271 981,00 euro

Promotor

Regionaal Landschap Meetjesland VZW

Duurtijd

01/07/2015 - 31/12/2017

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

Situering

Plattelandsgemeenten zijn bevoegd voor verschillende taken mbt. landschapsonderhoud in het buitengebied. Dit stelt besturen voor grote uitdagingen. Dit werd ook vastgesteld door de Vlaamse Overheid, die pleit voor een intergemeentelijke en gebiedsgerichte aanpak van landschapsonderhoud in een ‘Loket Onderhoud Buitengebied’. Ook wordt vastgesteld dat verschillende types uitvoerders bereid zijn om onderhoudstaken uit te voeren: landbouwers, agrobeheergroepen, sociale economie, burgers, …  Dit biedt kansen voor lokale besturen, maar vergt ook een nieuwe aanpak. Dit project maakt werk van de realisatie van drie ‘LOB’s’ in het Oost-Vlaamse buitengebied: Meetjesland, Vlaamse Ardennen en Schelde-Durme. In deze gebieden wordt een LOB uitgewerkt op maat van de specifieke noden en met de klemtoon op trage wegen, holle wegen en houtige kleine landschapselementen.  Dit wordt vervolgens ook uitgetest door de realisatie van voorbeeldprojecten (inrichting of achterstallig beheer en opmaak van beheerplannen) en de opgedane kennis word overgedragen naar het werkveld.

Doelstellingen

Het project wil plattelandsgemeenten begeleiden bij het uitwerken van concrete oplossingen voor knelpunten op het vlak van landschapsonderhoud.  Daarbij wordt gestreefd naar de toekomstige oprichting van Loketten Onderhoud Buitengebied in Oost-Vlaanderen ,die duurzaam kunnen functioneren, door:

  1. De uitwerking van gebiedsspecifieke modellen voor een Loket Onderhoud Buitengebied aan de hand van drie pilootgebieden.  Voor deze pilootgebieden wordt nagegaan wat het optimaal beheer is (bv. welke beheersvorm ? wie is meest geschikte uitvoerder ?) en hoe de gemeente dit zou kunnen organiseren (bv. welke kostprijs ? welk bestek ? hoe afstemmen op eigen werking ? Welke instrumenten zijn hiervoor nodig?)
  2. De toepassing van deze modellen door de concrete uitvoering van landschapsonderhoud in de pilootgebieden.  Hierbij wordt in het gebied de samenwerking tot stand gebracht (bv. door intergemeentelijk gecoördineerd beheerplan, door opmaak gedeelde inventaris, door begeleiding bij de gunning van de werken) en wordt het beheer uitgevoerd en uitgetest (bv. achterstallig beheer aan trage weg, opstarten begrazing, knotwerken door agrobeheergroep).  Dit heeft tot doel nieuwe vormen van landschapsonderhoud in de praktijk te lanceren, zodat deze nadien verder gezet kunnen worden door de gemeenten binnen het regulier beheer.
  3. Het vertalen van de opgedane ervaringen in praktijkgerichte aanbevelingen voor de oprichting van LOB's en voor beter landschapsonderhoud in andere gebieden en aan het beleid.  Daarbij gaat bijzondere aandacht naar methodieken en IT-toepassingen (digitale platformen) die gezamelijk ontwikkeld of uitgewisseld kunnen worden.

Uitvoering

Regionaal Landschap Meetjesland VZW

Contactpersoon

Bert Vermeire
Marktstraat 65
9900 Maldegem
050 70 00 42

Locatie