Natuurlijke Speelruimten

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland-Leie-Schelde

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

75.402,40 euro

Promotor

Regionale Jeugddienst Meetjesland (Meetjesman)

Duurtijd

01/01/2011 - 30/06/2013

Situering

Meetjesman wil samen met RML en gemeentebesturen kinderen in hun omgeving prikkelen om met natuur in contact te komen. Natuurlijke Speelruimten heeft tot doel verschillende Meetjeslandse gemeenten aan te sporen en te ondersteunen om natuurlijke speelruimten in te richten vanuit een inzicht in het gemeentelijk speelweefsel en rekening houdend met behoeften van verschillende gebruikers en betrokken partijen. Belangrijk is de capaciteit van gemeenten om deze ruimten zelf te ontwerpen/in te planten, mits beperkte investering. Daarnaast wordt ook actief op zoek gegaan naar landbouwers bij wie de inrichting van speelruimten kan kaderen binnen verbrede landbouwactiviteiten.

Doelstellingen

Doelstelling van het project is te onderzoeken waar mogelijkheden zijn om natuurlijkse speelruimtes in te richten, gebaseerd op:

  • De behoeften van de lokale bevolking
  • Een (inter)gemeentelijke ruimtelijke visie op het speelweefsel in het Meetjesland, wat toelaat speelruimtes in te richten waar ze het meest wenselijk en effectief zijn.

 

Met dit project beogen we evneens de buurtwerking in verschillende gemeenten in het Meetjesland te versterken, namelijk: dit project wil niet alleen infrastructureel te werk gaan, maar zoekt ook naar middelen tot ondersteuning van het geïntegreerde buurtleven en het verenigingsleven. We streven naar een kwaliteitsvolle aanleg van dergelijke terreinen als ontmoetingsplaats voor dorpsbewoners (jong en oud) en dorpsgebruikers zoals toeristen en recreanten, toevallige passanten.

 

Dit project beoogt ook een doelgerichte communicatie over speelruimte als troef voor het platteland.  Deze dragen bij tot de levenskwaliteit op het platteland en zijn een motivatie voor inwijkelingen.  Beter communiceren over het speelweefsel helpt om de leefbaarheid van het platteland te verhogen.

 

Specifieke doelstellingen

 

  1. Inventarisatie van de natuurlijke speelruimtes binnen het speelweefsel. Het opmaken van een gedetailleerd overzicht van de natuurlijke speelruimten in het Meetjesland en de verbinden tussen deze ruimten.
  2. Identificatie van de sociale en ruimtelijke noden aan natuurlijke speelruimtes door consultatie van de jongeren zelf, buurtbewoners, het verenigingsleven de jeugddiensten en groendiensten
  3. Opmaak van een ruimtelijke visie die binnen het speelweefsel opportuniteiten identificeert voor natuurlijke speelruimtes, gedragen door de lokale dynamiek.
  4. Opmaak van een implementatieplan dat samen met de gemeentebesturen en andere relevante partijen opgesteld wordt, en vervolgens uitgevoerd wordt door de actoren zelf.
  5. De aanleg van enkele voorbeeldgebieden
  6. Communicatiecampagne over het speelweefsel op het platteland met klemtoon op natuurlijke speelruimtes en illustratie van de gerealiseerde voorbeeldgebieden.

Uitvoering

Regionale Jeugddienst Meetjesland (Meetjesman)

Contactpersoon

Paulien Verhaest
Hofbouwstraat 1
9930 Zomergem
09/218 95 55 of 0497/723505