Natuurstenen uit Zuid-Hageland

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2012

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Hageland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

5.000,00 euro

Promotor

RLZH vzw

Duurtijd

01/01/2012 - 31/12/2012

Situering

Dit project is een eerste stap naar een brede werking rond streekeigen natuurstenen die in Zuid-Hageland voorkomen of veelvuldig gebruikt zijn. Dit thema blijkt in Waals Haspengouw reeds uitvoerig aan bod te komen en getuigt daar ook van haar wervend karakter t.a.v. het grote publiek. Ook bij de buren in Noord-Hageland is een werking rond een streekeigen gesteente (ijzerzandsteen) recent opgestart en wordt daar succesvol geëvalueerd.

 

Regionaal Landschap Zuid-Hageland is ervan overtuigd dat binnen het thema ‘streekeigen natuurstenen’ een belangrijke meerwaarde schuilt voor een erfgoed- en landschapswerking op terrein (met name herstel van klein bouwkundig erfgoed), voor een toeristisch-recreatieve exploitatie naar inwoners en bezoekers van Zuid-Hageland en voor het aanwakkeren van een zekere streekfierheid bij inwoners door hen te betrekken bij het project en hen te informeren over authentieke streekverhalen- en gebruiken.

Doelstellingen

Betreffend project kadert binnen een lange-termijn-werking rond natuurstenen en betekent hierin een eerste verkennend luik waarin de focus gelegd wordt op:

  • informatieverzameling met nadruk op het ‘menselijk verhaal’ achter deze gesteenten, met name de ontginningswijzen en de verhalen achter typisch streekeigen gebruiken en bouwwijze.
  • het creëren van betrokkenheid van diverse actoren (experten en heemkundige kringen, eigenaars van klein bouwkundig erfgoed, lokale besturen en betrokken’administraties, toeristische diensten,…)
  • het opwekken van interesse van het groot publiek

Uitvoering

RLZH vzw

Contactpersoon

Freek Verdonckt
Schoolpad 43
3300 Hakendover
016/815277