NEBUS MIDWEST Netwerk Buurtwinkels met streekeigen regioproducten

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2009

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Tielts Plateau

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

314.134,00 euro

Promotor

vzw Lochting-Dedrie

Duurtijd

1/09/2009 – 31/08/12

Situering

Doelstelling is het uitbouwen van een nieuw distributiekanaal en van een netwerk van buurtwinkels. Dit staat in functie van de groeiende marktvraag naar belevingsproducten van het platteland of specifiek in dit project, het vermarkten van streekauthentieke voedingsproducten zoals hoeve- en streekproducten. Door een strategie uit te bouwen waardoor buurtwinkels nieuw leven wordt ingeblazen, zal men tegemoet komen aan de noden van de plaatselijke bevolking (vergrijzing) maar ook de promotie van de regio vergroten en de economische ontwikkeling en werkgelegenheid bevorderen. In bijzonder zal bij de creatie van de extra werkgelegenheid aandacht besteed worden aan de inzet van kansengroepen. Luik 1 A. Inventarisatie van potentiële hoeveproducten, streekproducten, geïnteresseerde buurtwinkels en peilen naar mogelijkheden van convenant met lokale besturen voor afname. B. Haalbaarheidsstudie Luik 2 A. Startbijeenkomst B. Uitbouw website en webshop C. Infosessie Luik 3 Effectieve uitbouw distributienetwerk Luik 4 Communicatie en marketing.

Contactpersoon

Dirk Lammertyn
051/202885