Nieuwbouw van multifunctioneel ontmoetingscentrum De Bollaard Watou

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Poperinge

Projectgegevens

Projectkost

500 000,00 euro

Promotor

Stadsbestuur Poperinge

Duurtijd

01/01/2017 - 30/06/2018

Maatregel

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
 • Leefbare dorpen

Situering

Ontmoetingscentrum De Bollaard in deelgemeente Watou is een oud-schoolgebouw dat al jaren met betonrot kampt (wat renovatie uitsluit) en niet meer aan de huidige (energie)normen voldoet. Dit project bestaat uit de sloop van het huidige OC, een nieuwbouw en een volledige herinrichting van de site (met aandacht voor mobiliteit van de zwakke weggebruiker, aanleg van verharde en nietverharde (sport)terreinen enz.). Het OC wordt een duurzaam gebouw dat voldoende (exclusieve) ruimte reserveert voor vaste gebruikers (en hun specifieke noden) zoals de buitenschoolse kinderopvang, de academie, de bib of de schuttersgilde, alsook alle faciliteiten biedt aan het rijke socio-culturele leven van het dorp en bij uitbreiding de stad.

Doelstellingen

Bedoeling is om een modern, duurzaam ontmoetingscentrum te bouwen, dat een gezonde mix behoudt tussen voldoende (exclusieve) ruimte voor een aantal vaste gebruikers (IBO, academie, bib, schutters) en voldoende faciliteiten ten behoeve van het socio-culturele verenigingsleven van het dorp.
Tegelijk wordt de site rondom het nieuwe OC heringericht, met aandacht voor kindvriendelijkheid,(verkeers)veiligheid en groen.

De stad hanteert hierbij o.a. volgende doelstellingen:

 • nieuwe thuis voor zowel de vaste gebruikers als voor het brede socio-culturele veld van het dorp en bij uitbreiding de stad 
 • een nieuwbouw die aan alle actuele eisen/normen beantwoordt zowel qua attractiviteit, duurzaamheid, functionaliteit, parkeergelegenheid, comfort, klantvriendelijkheid enz. 
 • centralisatie van alle voorzieningen vanuit de lokale overheid, zowel voor de vaste gebruikers als voor het hele socio-culturele veld, waarbij sprake is van de uitbouw van een zgn. dorpssalon (voorlopige werktitel), een verzamelnaam voor het totaalaanbod dat zowel stad als OCMW aanbieden en dat op die ene site gevisualiseerd wordt (met o.a. kinderopvang, academie, bib, maar ook bv. speelotheek, mobiel lokaal dienstencentrum, ev. zitdagen enz.) 
 • totale herinrichting van de site, met aandacht voor kindvriendelijkheid, (verkeers)veiligheid, duidelijke looplijnen/mobiliteitsoplossingen voor alle weggebruikers (auto's, fietsers, voetgangers, …) en groen, en met linken/integratie naar/van het nabijgelegen KSA-lokaal.

Voor het IBO worden er strenge voorwaarden gehanteerd:

 • minimaal 1 speelruimte waar kinderen veilig kunnen spelen
 • 4 m² netto vloeroppervlakte per kind
 • elke ruimte binnen dit blok moet tijdens de opvanguren exclusief ter beschikking staan van het IBO
 • mogelijkheid tot rusten moet aanwezig zijn 
 • ruimte en spelmateriaal aangepast aan de leeftijd 
 • buitenruimte moet grenzen aan binnenruimte, en moet afgeschermd zijn 
 • brandwerend materiaal 
 • degelijke geluidsdemping 
 • degelijke bescherming tegen zon en regen
 • maximale toegankelijkheid voor rolstoelen, kinderwagens enz.

Verder zijn er extra verwachtingen van het IBO:

 • overdekte zandbak, en gedeeltelijk overdekte buitenspeelruimte
 • doordachte inrichting, met hoekjeswerking
 • twee binnenruimtes (spelen/huiswerk)
 • begeleiders moeten overzicht hebben van alle ruimtes (groot raam)
 • toiletten moeten grenzen aan binnenruimte

Op vlak van duurzaamheid hanteren we volgende criteria:

In het bestek staat heel duidelijk dat duurzaamheid een ontzettend belangrijk criterium is voor het behalen van de opdracht.

"De stad wenst een duurzaam en multifunctioneel gebouw/omgeving met volgende minimum vereisten:

 • voldoende onderhoudsvriendelijke groenzones en aanplanting 
 • aparte verwarming/verlichting en aansturing nutsvoorzieningen
 • goeie geluidsdemping, maximale toegankelijkheid, brandwerend materiaal"

Naast de vele energiezuinige maatregelen zijn ook de gebruikersstromen op een duurzame manier ingevuld.

Uitvoering

Stadsbestuur Poperinge

Contactpersoon

Matthias Octaaf Breyne
Grote Markt 1
8970 Poperinge
057 34 66 86

Locatie