Nieuwe Demertentoonstelling in het Stedelijk Museum Aarschot

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Vlaams-Brabant

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

68.100,00 euro

Promotor

Stad Aarschot- Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

Duurtijd

01-01-2013 - 31-12-2013

Situering

Bij de vernieuwing van het Stedelijk Museum Aarschot in 2005, een realisatie van het Ontwerpbureau Bailleul, voelden we reeds aan dat het essentieel was ruim aandacht te schenken aan de rivier de Demer, de blauwe levensader, die niet alleen bepalend is voor het ontstaan en de evolutie van Aarschot, maar ook voor andere steden en gemeenten langs de Demer, van bron tot monding. De huidige Demeropstelling brengt een ode aan de rivier en vormt een eerste aanzet om de rivier in de kijker te zetten. De bezoekers kunnen reeds met enkele aspecten van de Demer kennismaken.

Een verdere uitwerking van dit thema en een vernieuwing van het volledige concept van deze tentoonstelling dringt zich op. Met nieuwe tentoonstellingsmethodieken, nieuwe informatie vergaard tijdens de talrijke projecten die de afgelopen jaren gerealiseerd werden met betrekking tot de rivier (ABC van de Demervallei, Erfgoeddatabank Demervallei, …) en de nieuwe inzichten door de inmiddels opgebouwde ervaring met het uitwerken van projecten voor groepen en individuen kunnen we veel beter tegemoet komen aan de wensen van de hedendaagse bezoeker. We willen een opstelling realiseren waarbij de bezoeker het leven in en om de Demer, van vroeger en nu, beleeft, ervaart en zelf actief ontdekt.

We focussen ons hierbij op toeristen die liefhebber zijn van de Demervallei en fietsen en wandelen graag combineren met een bezoek aan onze interactieve expo ‘Demervallei’. Terloops kunnen ze verpozen in de Bruine Café, genieten van een Aarschotse Bruine en een bezoek brengen aan de stadsbrouwerij. Mogelijkheden zijn legio om arrangementen uit te werken en onze regio op de toeristische kaart te zetten.

Het Stedelijk Museum Aarschot en Regionaal Landschap Noord-Hageland zorgen voor de inhoudelijke input en maken een inhoudelijk concept. Een ontwerpbureau maakt een vertaalslag naar een vormelijk concept met hedendaagse tentoonstellingstechnieken en zorgt voor de concrete realisatie.

Belangrijke aandachtspunt is de attractiviteit voor kinderen en groepen. Zo wordt de expo aantrekkelijk voor een bezoek in familieverband en zowel voor groepen als individuen.

Doelstellingen

De doelstelling is het bevorderen van toeristische activiteiten in combinatie met het opwaarderen van het lokale erfgoed.

Uitvoering

Stad Aarschot- Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

Contactpersoon

Steven Omblets
Ten Drossaarde 1
3200 Aarschot
016/56 84 51