Nieuwe ontmoetingsruimte te Woumen

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Diksmuide

Projectgegevens

Projectkost

500 000,00 euro

Promotor

Stadsbestuur Diksmuide

Duurtijd

01/09/2017 - 30/06/2019

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Leefbare dorpen

Situering

Het betreft de uitvoering van een bouwdossier voor een nieuw ontmoetingscentrum in Woumen. Om tot deze bouw te komen werd er vooraf een gans participatietraject afgelegd en werd samen met een studiebureau een herbestemmingsstudie opgemaakt. Op basis hiervan werd het programma van eisen verfijnd en werd er uiteindelijk ook voor gekozen om de bouw in de Pollaertstraat te voorzien. Om dit mogelijk te maken waren er ook heel wat constructieve gesprekken nodig met andere partners, zoals het COD Sint-Vincentius. De bouw van dit ontmoetingscentrum moet de sociale dynamiek in het dorp terug verhogen en mensen dichter bij elkaar brengen.

Doelstellingen

In Woumen ligt er heel wat openbare infrastructuur. De meeste ruimtes zijn over gedimensioneerd of onpraktisch in gebruik, waardoor meer m² noodzakelijk is. Het huidig otmoetingscentrum heeft een vloeroppervlakte van ongeveer 740m² en is totaal verouderd. De ruimtes op het verdiep zijn bovendien niet toegankelijk en moeilijk te onderhouden. Daarnaast bevindt er zich ook nog een oude school in Woumen, waarin de fanfare gehuisvest is. De vloeroppervlakte van dit gebouw bedraagt ongeveer 340m². Dit werd dan ook direct meegegeven met de ontwerpers als een eerste doelstelling van dit project, met name het inperken van het aantal m² vloeroppervlakte aan openbare infrastructuur. Deze doelstelling zit tevens verweven in het beleidsplan van de stad Diksmuide. De specifieke doelstelling voor dit project is om het aantal m² aan vloeroppervlakte aan openbare infrastructuur in Woumen te verminderen met 20%.

We hebben daarnaast ook direct duidelijk gesteld dat we een duurzaam gebouw wensen. Deze wens zetten we extra kracht bij door BAS bouwen bij dit project te betrekken voor het geven van bouw- en energieadvies op maat voor dit project. Investeringen in zonnepanelen, voorzien van  een groendak, recuperatie van regenwater, doorgedreven isoleren van muren en daken,... zullen allemaal geïntegreerd worden in dit project. De doelstelling is dan ook om het energieverbruik in de openbare gebouwen in Woumen met 20% te verlagen binnen 1 jaar na opening van het ontmoetingscentrum.

Op vandaag tellen we een 15-tal traditionele verenigingen :

  • 8 sociaal-culturele verenigingen (vooral uit de oudere bevolkingsgroep)
  • 1 klein kerkkoor en 1 fanfare met meer dan 50 leden
  • 1 grote jeugdvereniging (Chiro : 75 leden)
  • 2 feestcommissies
  • 2 wielerclubs

Door het aanbieden van een kwalitatieve binnen- en buitenruimte willen we het aantal verschillende gebruikers van de infrastructuur te verhogen naar 25 binnen een periode van 3 jaar na opening van de zaal.

Daarnaast wensen we ook dat het aantal reserveringen verhoogt tot 150 per jaar binnen een periode van 3 jaar na opening van de zaal.

Uitvoering

Stadsbestuur Diksmuide

Contactpersoon

Benny Jonckheere
Grote Markt 6
8600 Diksmuide
051 79 31 00

Locatie