onder1DAK renovatieproject parochiecentrum Hoegaarden met integratie jeugdlokalen

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

164 771,42 euro

Promotor

Vzw Chiro Hoegaarden

Duurtijd

01/01/2016 - 31/12/2016

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

Onder 1 DAK draagt bij tot een warmere samenleving en versterkt het lokale sociale weefsel in de gemeente Hoegaarden. Het project is bottom-up gegroeid vanuit reële noden (brandonveilige jeugdlokalen en verouderd parochiecentrum) en steunt op een intense samenwerking. Door de creatie van een hedendaags technisch goed uitgerust en multifunctioneel centrum, bieden we niet alleen onderdak aan de lokale gemeenschap en het verenigingsleven in het algemeen, maar ook aan Chiro Hoegaarden in het bijzonder. De vernieuwde infrastructuur biedt ook ruimte voor nieuwe vormen van pastorale werking en jeugdverblijfstoerisme. De uitvoering van de renovatie, liefst met aanleunende nieuwbouw, gebeurt in fasen. De eerst fase (kick-off) wordt gerealiseerd binnen dit leaderdossier.

Doelstellingen

 

  • Bottom-up oplossing voor het acute lokalenprobleem Chiro Hoegaarden, gedragen door een plaatselijke groep en ondersteund door de lokale gemeenschap.

  • Opwaardering van de verouderde pastorale infrastructuur een aanpassing van het bestaande patrimonium naar de huidige noden, de vigerende wetgeving (bv. brandveiligheid) en het hedendaags comfort.

  • Co-housing van Chiro, pastorale werking, lokaal verenigingsleven en wereldwinkel

  • Sector-overschrijdende en intergenerationele samenwerking tussen jeugd, cultuur, vrije tijd en lokale economie: de ombouw van de parochiezaal tot multifunctioneel dorpshuis draagt bij tot de versterking van onze plattelandsgemeente. Het dorpscentrum moet de publieke ruggengraat zijn van de lokale gemeenschap. Hier ontmoeten mensen elkaar, spelen de kinderen en voelen ouderen zich veilig.

  • Verduurzamen van de bestaande infrastructuur. In de eerste plaats door de bewuste keuze voor renovatie van de degelijke onderdelen van de bestaande pastorale infrastructuur, gekoppeld aan afbraak van de onveilige gebouwen. Daarnaast ook door het meervoudige en multifunctionele gebruik en de co-housing

  • Respect voor en opwaardering van het bestaande rurale patrimonium (erfgoedwaarde – traditie – beeldkwaliteit) en inbedding in de lokale gemeenschap > dorpskernversterking.

  • Verhogen van de verhuurkansen van de totale infrastructuur (niet enkel jeugdlokalen als bivakhuis/weekendplaats), ook parochiezaal. Diversificatie en verbreding van de plattelandseconomie: versterken van het toeristisch recreatief aanbod in de regio en stimuleren van de aansluiting bij de lokale economie (inhuizing wereldwinkel + gebruikers en verblijvende groepen worden doorverwezen naar lokale handelaars). Met respect voor de troeven en het basiskapitaal van het Hageland (vrijwaren van de vrije ruimte voor natuur, landbouw). 

Uitvoering

Vzw Chiro Hoegaarden

Contactpersoon

Jan Santermans
Korenstraat 25 D
3321 Outgaarden
0473 45 42 48

Locatie