Ontdek de geheimen van de mattentaart

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

51 000,00 euro

Promotor

Stadsbestuur Geraardsbergen

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2017

Maatregel

 • LEADER
 • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Vlaamse Ardennen

Situering

 

De mattentaart is een belangrijk stuk plattelands- en agrarisch erfgoed van onze stad/streek dat verloren dreigt te gaan. We voeren onderzoek met als output een onderzoeksrapport en publicatie.

Om de mattentaart op cultuurtoeristisch vlak in de kijker te zetten zoeken we naar innovatieve producten: een gidsopleiding, een fiets- en wandelroute, een culinair arrangement en evenementen. 

Om de productie te stimuleren richten we een netwerk op met lokale producenten (landbouwers en bakkers). We werken samen met EROV, CAG, Vorming+ VLAD, KU Leuven, Hogeschool PXL Hasselt, de gemeente Lierde, het Bakkerijmuseum Veurne, Toerisme Vlaamse Ardennen en de Broederschap van de Geraardsbergse Mattentaart.

 

Doelstellingen

Documenteren van het proces en de productie van de matten en de mattentaart, met het oog op de instandhouding van de ambachtelijke traditie en het borgen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. 

 • Minstens 10 geraadpleegde bronnen ifv. historisch onderzoek (uit zowel private collecties als openbare archieven
 • Minstens 15 stakeholders aanwezig bij de workshops waarin een SWOT-analyse van de mattentaart wordt gemaakt

 • Minstens 6 interviews met belangrijke stakeholders voor het verzamelen van extra info en historische verhalen

 • Minstens 20 reacties op de oproep bij de bevolking van Lierde en Geraardsbergen om verhalen en historische documenten te verzamelen 

Verhoogde aandacht voor de mattentaart als streekproduct, traag en ambachtelijk geproduceerd, daarmee ook een verhoogde waardering voor de makers ervan. 

 • Aantal bezoeken bij mattentaartenbakkers en/of mattenboeren over 6 maand
 • Van alle mattenboeren uit de streek moet duidelijk zijn aangegeven dat zij producent zijn van het basisproduct (zie 2.5: visibiliteitscampagne

 • Bij alle warme bakkers uit Geraardsbergen/Lierde staat aangegeven bij welke boerderij zij hun matten halen

 • Ontwerpen en ingebruikname van een “slow production” label om het ambachtelijke karakter in de kijker te zetten. Dit kan ook voor andere ambachtelijke producten worden ingevoerd

 • Het product en/of de producenten worden minstens 20 maal vermeld in media op bovenlokaal niveau in verband met het project.

 • Een actief netwerk dat minstens 5 maal samenkomt gedurende de loop van het project.

 • Minstens 50 artistieke bijdragen voor de publicatie. 

Verhogen van de visibiliteit en attractiviteit van het streekproduct door een meer divers belevingsaanbod te voorzien voor inwoners, toeristen, groepen en scholen.

 • Ontwikkelen van minstens 1 wandeling , 1 fietsroute en 1 arrangement rond de mattentaart
 • Aantal bezoeken bij mattentaartenbakkers en/of mattenboeren over 6 maand

 • Realiseren van een wervende film over de mattentaart “van streekproduct tot succesverhaal” (werktitel).

Stimuleren van de productie en de afname van het product, zodat de economische situatie voor melkveehouders verbetert. Dit gebeurt in overleg met het netwerk (producenten en lokale verdelers)  

 • Het ontwikkelen van minstens 3 alternatieve recepten met de matten i.s.m. horeca 

Met ons project/traject willen we andere makers inspireren en formats/draaiboek voorstellen voor de aanpak.

 • Organisatie studiedag waarop deze formats worden gepresenteerd, met minstens 100 deelnemers (idealiter tot 150)
 • Documenteren van het proces via foto- en filmmateriaal als origineel draaiboek

Uitvoering

Stadsbestuur Geraardsbergen

Contactpersoon

Rina Cosyns/Reinoud Henkens
Weverijstraat 20
9500 Geraardsbergen
054 43 72 88

Locatie