Ontdek Klein-Brabant landbouwland

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2008

Provincie

Antwerpen

Locatie

Antwerpen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

45.565,00 euro

Promotor

Steunpunt Groene Zorg vzw

Duurtijd

01/01/2009 - 31/12/2010

Situering

Het doel van dit project is de groene zorg (het tewerk stellen van kwetsbare groepen op zorgboerderijen) kwantitatief en kwalitatief verder uit te bouwen in de provincie Antwerpen. Concreet wil men het aantal zorgboerderijen, deelnemende welzijnsvoorzieningen en samenwerkingsverbanden verhogen door promotie, vormingingsactiviteiten, persontmoetingsmomenten en publicaties. Verder wil men de kwaliteit van groene zorg verbeteren door te werken aan concrete, geïdentificeerde knelpunten. Verder wil men de Groene Zorgwerking sterker verankeren in de provincie en komen tot een grotere betrokkenheid van de diverse actoren bij de voorbereiding en uitvoering van de werking. Hiervoor zal een halftijdse arbeidskracht tewerkgesteld worden.

Contactpersoon

Willem Rombaut
Diestsevest 40
3000 Leuven
016/286128