Ontmoetingsparken in Baardegem en Moorsel

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Baardegem en Moorsel

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

231.250,00 euro

Promotor

Stadsbestuur Aalst

Duurtijd

01/01/2011 – 30/06/2013

Situering

Baardegem: • Participatief proces met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen: inventarisatie van de noden en wensen van bevolking, verenigingen en gebruikers, proces van gemeenschapsvorming, aandacht voor kansarme groepen, samenwerking met lokale actoren (school, verenigingen…) • Inrichting van de pastorij: isolatie van zolder, herstellen vloer van de zolder, aankoop van geschikt vergadermeubilair, voorzien van PC en internet • Ontwerp, inrichting en openstelling van de tuin: groenvoorzieningen, parkmeubilair, fietsenstallingen, speeltuigen voor kinderen, ontspanningvoorzieningen voor volwassen en ouderen (bijv. petanquebaan, volksspelen…) • Bevraging over het gebruik van de tuin en pastorij: tevredenheid over de voorzieningen, het aantal nieuwe mensen die men leerde kennen, de participatie van doelgroepen… Moorsel: • Participatief proces met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen: inventarisatie van de noden en wensen van bevolking, verenigingen en gebruikers, proces van gemeenschapsvorming, aandacht voor kansarme groepen, samenwerking met lokale actoren (scholen, verenigingen…) • Inrichting en openstelling van de tuin: groenvoorzieningen, parkmeubilair, fietsenstallingen, speeltuigen voor kinderen, ontspanningvoorzieningen voor volwassen en ouderen (bijv. petanquebaan, volksspelen…) • Bevraging over het gebruik van de tuin: tevredenheid over de voorzieningen, het aantal nieuwe mensen die men leerde kennen, de participatie van doelgroepen…

Doelstellingen

• De pastorij van Baardegem werd door de stad reeds gerenoveerd en wordt gebruikt door een aantal verenigingen alsook door de wijkinspecteur van Baardegem. Op de site is een jeugdontmoetingslokaal gepland. De stad wenst nu binnen de pastorij van Baardegem bijkomende inrichtingswerken uit te voeren zodat de zolder kan gerenoveerd worden en de andere lokalen optimaler gebruikt kunnen worden. Daarnaast wil de stad de tuin als een intergenerationele speel- en ontmoetingsruimte inrichten en zo de site voltooien tot een harmonisch geheel. De bedoeling is dat de inrichting van de tuin en pastorij zal gebeuren met maximale inspraak van bevolking, verenigingen en gebruikers. Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen zal dit participatief proces begeleiden. • De pastorij van Moorsel en bijhorende grond zijn eigendom van de Kerkfabriek. Op dit moment wordt de pastorij van Moorsel gebruikt als vergaderruimte voor een aantal verenigingen, maar deze verkeert in slechte staat. De Kerkfabriek en de vzw Parochiale Werken koesteren plannen met dit domein: renovatie van de pastorij als ontmoetingscentrum en optrekken van een nieuwe infrastructuur voor jeugdhuis Alewin en de KLJ, palend aan de beschermde pastorij. Voor de stad is er de opportuniteit om via een gebruiksovereenkomst de pastorijtuin open te stellen en in te richten als een intergenerationele speel- en ontmoetingsruimte. Om een kwalitatief geheelontwerp te realiseren wensen de Kerkfabriek en de vzw Parochiale Werken gebruik te maken van de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester van januari 2011. Ook hier vindt met begeleiding van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen een participatief proces plaats, zodat bevolking, verenigingen en gebruikers inspraak krijgen in de projectdefinitie en de selectie van het definitieve ontwerp via de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester. • De pastorij van Meldert verkeert in slechte staat zodat het heel wat investeringen vergt om dit gebouw in stand te houden als landelijk erfgoed. Omwille van de hoge kostprijs hiervan zoekt de stad samenwerking met particuliere investeerders. Daartoe heeft de stad beslist om over te gaan tot een marktbevraging naar de interesse voor de vestiging, ten voordele van een particuliere gebruiker, van een erfpacht van ten minste 35 jaar op de pastorij en de pastorijtuin door het voeren van onderhandelingen met de geïnteresseerden, met dien verstande dat de pastorie in stand moet worden gehouden, het pand een semipublieke bestemming dient te krijgen, de pastorietuin (gedeeltelijk of occasioneel) kan worden opengesteld voor plaatselijke activiteiten en een redelijke erfpachtcanon kan worden bedongen. Gelet op deze beslissing valt de pastorij van Meldert buiten de subsidie-aanvraag.

Uitvoering

Stadsbestuur Aalst

Contactpersoon

Klaas Fonck
Grote Markt 3
9300 Aalst
053/732296