Ontmoetingsruimte en gemeenschapsinfrastructuur Dikkebus

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Ieper

Projectgegevens

Projectkost

500 000,00 euro

Promotor

Stad Ieper

Duurtijd

01/06/2017 - 30/06/2019

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Leefbare dorpen

Situering

De Stad Ieper wil het dorps- en gemeenschapsleven in deelgemeente Dikkebus alle kansen geven door de creatie van een echte ontmoetingsruimte – een dorpsplein – en de realisatie van nieuwe gemeenschapsinfrastructuur met renovatie waar mogelijk en nieuwbouw waar nodig. De projectsite omvat een voormalig schoolgebouw, voormalig gemeentehuis, voormalige brandweerkazerne en huidig ontmoetingscentrum. Dit sectoroverschrijdend project (cultuur, jeugd, onderwijs, dorpsontwikkeling) wordt een zeer belangrijke impuls voor het dorpsleven en moet de leefbaarheid van het dorp op lange termijn waarborgen en de aantrekkelijkheid van het dorp vergroten. Niet enkel het verenigingsleven speelt zich af op deze site maar ook het volledige dorpsgebeuren (kermis, schoolfeest…). De Stad Ieper beoogt met dit project een belangrijke versterking van de kwaliteit van het (gemeenschaps- en socio-culturele leven in het) dorp en ruimer van het platteland ten zuidwesten van Ieper.

Doelstellingen

Dikkebus is een deelgemeente van Ieper met 1.462 inwoners (op 31/12/2016). Er zijn verschillende h andelszaken (dokter, apotheek, tuinaannemer, drankencentrale, naaiatelier, landbouwers, houtbewerking, cafés… zie www.economischekaart.be/ieper). Er is een vrije basisschool Het Nestkastje. Het dorp wordt gekenmerkt door de ligging aan Dikkebusvijver en langs de Dikkebusseweg. De Sint-Jan-Baptistkerk ligt ietwat terzijde van de Dikkebusseweg en is omgeven door een kerkhof, waardoor er op dit centrale punt in het dorp geen ruimte is voor gemeenschapsactiviteiten. Er is geen dorpsplein – dit is een belangrijk uitgangspunt voor voorliggend project. De site met het huidige ontmoetingscentrum, voormalige klaslokalen, voormalig gemeentehuis en voormalige brandweerloods is eigendom van de Stad Ieper en vormt het voorwerp van dit dossier. Er komt een echte ontmoetingsruimte (dorpsplein) en de gemeenschapsinfrastructuur wordt vernieuwd, deels via renovatie en deels door nieuwbouw. Dit project is sectoroverschrijdend (cultuur, jeugd, onderwijs, dorpsontwikkeling) en vergt een geïntegreerde aanpak over sectoren, diensten en verschillende gebruikers heen. De nieuwe gemeenschapsinfrastructuur in Dikkebus wordt een zeer belangrijke impuls voor het dorpsleven en moet de leefbaarheid van het dorp op lange termijn waarborgen en de aantrekkelijkheid van het dorp vergroten.

De gemeenschapsinfrastructuur die in dit project zal gerealiseerd worden, betekent een (noodzakelijke) aanvulling op het private, kleinschaliger aanbod van de handelszaken (bv. open boerderij 't Zweerd richtte een oude zolder opnieuw in tot een mooie en gezellige vergader- en feestzaal met een capaciteit tot 80 personen). In grote lijnen zijn de aard van de activiteiten die in de gemeenschapsinfrastructuur plaatsvinden vergaderingen, lessen, repetities, maaltijden van verenigingen, petanque, kerstfeest, paasfeest, kaarting, ledenbijeenkomst met spreker, breicafé, kookles, kwis, zomerse buitenactiviteiten… Op basis van de behoeften van de diverse verenigingen en gebruikers zijn volgende verschillende lokalen nodig: vergaderlokalen, een academielokaal (beeldende kunst), een harmonielokaal, jeugdlokalen, een grotere zaal, een keuken. De relatie met de achterliggende groenzone/speelzone en het voorzien in een nieuwe openlucht ontmoetingsruimte is van groot belang. De doelstelling van het project is het voorzien in nieuwe infrastructuur, een nieuw ontmoetingscentrum in Dikkebus, aangepast aan de hedendaagse normen, op maat van het dorp, ruimte biedend aan alle gemeenschapsactiviteiten van de lokale organisatoren: jeugdvereniging, socio-culturele vereniging, culturele vereniging… Het gemeenschapsleven in Dikkebus, dat nu in een verouderd keurslijf zit, krijgt adem en zal bloeien.

Uitvoering

Stad Ieper

Contactpersoon

Alexander Declercq
Ter Waarde 1
8900 Ieper
057 45 18 11

Locatie