Ontsluiting en verfraaiing cultuurhistorisch erfgoed

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2008

Provincie

Limburg

Locatie

Kempen-Maasland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

128.850,00 euro

Promotor

Regionaal Landschap Lage Kempen

Situering

Met dit project worden een aantal cultuurhistorische locaties in het Leadergebied verfraaid en beter ontsloten. Locatie 1: Laathoeve in Hamont-Achel De14e eeuwse Laathoeve Beverbeek is werkende boerderij maar ook een beschermd dorpsgezicht. Het is gelegen op toeristische wandellussen en nabij het fietsroutenetwerk. Het gebouwencomplex bestaat uit meerdere gebouwen met woonhuis, stallingen en een losstaand bakhuis. Opvallend is het bakhuis met zijn indrukwekkende afmetingen, dat lang gebruikt is om er brood in te bakken. Het erf en de inrijpoort zijn beschermd dorpsgezicht en de boerderij staat op de monumentenlijst. Het geheel wordt door zomereiken omzoomd. De Laathoeve vormt samen met het nabijgelegen kasteel Beverbeek een historisch complex. Het omringend landschap bevat nog veel historische elementen (historische dreef, houtkanten, grachtenstelsel, ringgracht, enz.). Deze elementen zijn echter vaak niet meer in originele staat (delen zijn verdwenen) of hebben een sterk achterstallig onderhoud. Het herstel van (een deel) van deze elementen zou de historisch landschappelijke waarde van de hoeve en omgeving sterk doen toenemen en de omgeving aantrekkelijker maken. Deze locatie biedt een unieke kans om bezoekers een beeld te geven van het typische landschap/leven van vroeger en de toeristische waarde van de hoeve aanzienlijk te vergroten. Locatie 2: Simonshuis in Hamont-Achel Het statig gebouwde Simonshuis in Achel werd in 1883 gebouwd door een gefortuneerde Teutenfamilie. Sedert 1976 is het Simonshuis gemeentebezit en is het uitgebouwd als gemeentemuseum en VVV-kantoor. Er is onder andere een urne uit één van de Hamont-Achelse grafheuvels te zien. De parktuin rond het gebouw is dringend toe aan achterstallig onderhoud. Er dienen enkele monumentale bomen verzorgd te worden, de padenstructuur moet hersteld, beplanting gedund en heraangeplant om het historisch karakter weer in de verf te zetten, verder worden een oud boomgaardje en een kruidentuin in ere hersteld. Een infobord zal de vele bezoekers van het VVV dit landschapsverhaal vertellen. Locatie3: Pastoorswal in Sint Huibrechts-Lille De Pastoorswal, eigendom van de kerkfabriek van Sint-Huibrechts-Lille, is een oude gracht die reeds op de kaarten van Ferraris (1770) is terug te vinden. Sedert de jaren ’60 is er afval gedumpt o.a. houtafval van de plaatselijke zagerij en huishoudelijk afval. Het sluikstorten is reeds eerder met succes aangepakt. Om het monument in volle eer te herstellen, is er achterstallig onderhoud van de lootgracht nodig, moeten bomen en struiken teruggezet worden en dient een verbinding met een aangrenzende beken het ecologisch herstel te bevorderen. Verder wordt een historische brug gereconstrueerd. De Pastoorswal is via een wandelpad te bereiken en vormt een te ontdekken pareltje in de gemeente.