Ontwikkelen en testen van beste bestrijdingswijze van overheersende exotische flora

Categorieën

Thema

Erfgoed

Jaar

2009

Provincie

Limburg

Locatie

Kempen-Maasland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

12.001 euro

Promotor

Lisro vzw

Duurtijd

2009-2011

Situering

Hoofddoelstelling is een pilootproject op te zetten gebruik makend van nieuwe technologieën om dominante exotische plantensoorten aanwezig in kle’s op te sporen en te verwijderen. In een eerste project zal dit gebeuren op beperkte schaal in een geselecteerd gebied in de gemeenten Peer en Hechtel-Eksel. Deze lokalisatie (m.b.v. hyperspectrale beelden) dient te gebeuren met een planmatige aanpak die erop gericht is de aanwezige exotische plantensoorten op een duurzame wijze te verwijderen zodat de diverse types van kle’s het Limburgse landschap blijven bepalen. Om dit doel te bekomen zal een vernieuwende samenwerkingsvorm uitgetest worden met de voorziene promotoren en partners. Vanuit die samenwerkingsvorm kunnen andere betrokken lokale en bovenlokale organisaties een rol spelen in het project.

Contactpersoon

Ben Kusters
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
016/286430