Ontwikkeling van testkits als ondersteuning bij een kwaliteitsvolle en voedselveilige hoeveverwerking

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2011

Provincie

Antwerpen

Locatie

01/09/2011-31/03/2013

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Katholieke Hogeschool Kempen

Situering

Voeding en voedselveiligheid zijn niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het FAVV legt alle
voedingsbedrijven steeds strengere regels op naar voedselveiligheid, productkwaliteit, traceerbaarheid en meldingsplicht.
Grote bedrijven beschikken over de nodige interne know-how en de middelen om hieraan te voldoen, of zij kunnen via
commerciële bedrijven (o.a. externe laboratoria) deze kennis binnenhalen.

Hoeveproducenten en kleine KMO’s vallen hierbij uit de boot. De Katholieke Hogeschool Kempen ontwikkelde in het
verleden een aantal hulpmiddelen die deze kleine producenten toelaten om te voldoen aan de wetgeving over
voedselveiligheid. Door de HACCP principes te hertalen naar deze doelgroep, werd een eenvoudig systeem ontwikkeld, dat
reeds met succes bij verschillende hoeveproducenten en andere kleine bedrijven werd toegepast. Daarnaast zijn eenvoudige
metingen uitgewerkt en gevalideerd om de productkwaliteit, -veiligheid en de houdbaarheid te analyseren. Het uitgangsidee
daarbij was om de industrieel gebruikte meetmethodes te hertalen naar kleinschalige producenten, zodanig dat zij deze testen
zelf kunnen uitvoeren. In eerdere onderzoeken heeft de KHK dit concept wetenschappelijk onderbouwd en afgetoetst.
Met deze kennis wil de Katholieke Hogeschool Kempen, in samenwerking met het Steunpunt Hoeveproducten testkits
ontwikkelen op maat van de hoeveproducenten en andere kleinschalige producenten. Dit Leaderproject is daarin een
pilootproject, dat zich specifiek richt op hoeveproducenten in het Leadergebied Midden-Kempen.

 

Doelstellingen

  • Creëren van een belevingsvol toeristisch-recreatief product en de ontsluiting ervan

Hoeveproducten maken het platteland aantrekkelijk voor potentiële consumenten. Veel hoeveproducenten
liggen langs een fiets- of wandelroute en zijn veelal een rust- of stopplaats op de route waar recreanten
kunnen genieten van een fris hoevefruitsapje, aardbeien, een hoeveijsje of een zuiveldessertje. Her en der
vinden we ’s zomers ook hoeveterrassen. Op die manier leveren hoeveproducenten een bijdrage aan een
belevingsvol toeristisch-recreatief buitengebied en de ontsluiting ervan.

  • Ondersteuning van lokale economie en het ruraal ondernemerschap

Contactpersoon

Johan Claes
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
014/56.23.10