Op weg naar een efficièntere bemesting

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

102 450,00 euro

Promotor

Bodemkundgi e Dienst van België (BOB} vzw

Duurtijd

14/12/2015 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Bodem- en waterbeheer

Plaatselijke Groep

PG Haspengouw

Situering

In het recente MAPS wordt het accent gelegd op een geïntegreerde bedrijfsaanpak om zo een efficiënter gebruik van) meststoffen te verzekeren. In  deze bedrijfsaanpak  krijgt  de landbouwer een grote vrijheid om de bemesting op perceelniveau In te vullen, anderzijds krijgt hij een grotere verantwoordelijkheid om het nitraatresidu en ook het fosforgehalte op perceelniveau onder controle te houden. Vooral in het kader van een toenemend aanbod van heel diverse organische  meststoffen  is  correcte  informatie  omtrent  de werkingscoëfficiënt  of  de  hernestingswaarde essentiee.l  Dit project  beoogt dan ook om de landbouwers doelgericht te ondersteunen om op perceelniveau de bemesting te optimaliseren via de mogelijkheden binnen MAPS en hen hierbij de beschikbare tools correct te laten gebruiken.

 

Doelstellingen

Efficiënter bemestenis de hoofddoelstelling van dit project.  Via dit project zullen de Haspengouwse landbouwers hun bemesting op perceelniveau optimaliseren met behulp  van doelgerichte tools:

  1. door kennisvergroting omtrent  de bemestingswaarde van organische meststoffen
  2. door gebruik van een praktische rekentooi
  3. door de visualisatie van de werkingscoëfficiënten van organische meststoffen via demo's.

Uitvoering

Bodemkundgi e Dienst van België (BOB} vzw

Contactpersoon

Jan Bries
W.de Croylaan 48
3001 Heverlee
016 31 09 22

Locatie