Op zoek naar Meetjen

Categorieën

Thema

Recreatie en Toerisme

Jaar

2012

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland-Leie-Schelde

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

14.900,00 euro

Promotor

Centrale van de Landelijke Gilden

Duurtijd

01/01/2012 - 31/12/2012

Situering

Naar aanleiding van de nationale streekzoektocht van Landelijke Gilden,die in 2012 in het Meetjesland gelocaliseerd, wil Landelijke Gilden enkele nieuwe zaken uitwerken die deelnemers aan deze zoektocht extra troeven bieden om het Meetjesland te bezoeken. 

De uitbouw van 'themaweekends', een 'Meetjesland Summer School', innovaties naar doelgroep (een kinderzoektocht) en  innovaties waarbij gestreefd wordt om 'authenticiteit' te creëren en contacten met de bevolking te versterken bij deelnemers van de zoektocht, moeten een Meetjeslands bezoek beter laten beklijven.Goede elementen worden nadien herhaald en de bevindingen uit het project worden achteraf gedeeld met toeristische actoren.  

Doelstellingen

  • Het project beoogt een nieuw en extra elan te geven aan de nationale streekzoek-tocht van Landelijke Gilden.  Belangrijk is dat de streek "Meetjesland" als uitgangspunt wordt genomen, om nieuwe elementen toe te voegen.  De bestaande zoektocht wordt uitgebreid met extra authentische elementen, waarbij interactie met de bestaande bevolking aangewezen is.  We zien dit vooral cultureel: door dialect en Meetjeslandse gebruiken in de streekzoektocht te verwerken, moeten deelnemers wel contact leggen met de Meetjeslanders.  Een streek leer je maar appreciëren door de contacten met de bewoners ervan, is hierbij het uitgangspunt.
  • De kinderzoektocht beoogt een gezinsvriendelijker aspect aan de streekzoektocht te geven.  Aansluitend aan een project van Toerisme Meetjesland om deze regio kindvriendelijker te maken, wordt in dit zoektochtproject een specifieke zoektocht voor kinderen gelanceerd.  Via deze kinderzoektocht streven we na dat er meer gezinnen met kinderen deelnemen aan de zoektocht, wat trouwens een van de doelstellingen was de laatste jaren in het toeristisch masterplan van Toerisme Meetjesland.  Tevens kunnen we reeds bestaande kindvriendelijke acties extra in de kijker plaatsen (bv. kinderboeken over het Meetjesland van Gezinsbond en het boek over Tobias van de Erfgoedcel Meetjesland) en bestaande projecten opgezet rond het Meetjesland op school (Streekplatform+ Meetjesland), Linkeveld (Plattelandsklassen), Peetje Geirnaert en Harry Garnaal in Boekhoute, enz. 
  • Door het organiseren van 3 themadagen tijdens de zoektochtperiode beogen we ook extra accenten en extra promotie te geven aan de zoektocht en zijn streek, waardoor mensen, die niet direct geïnteresseerd zijn in de zoektocht toch ook naar het Meetjesland komen aan de hand van de nationale promotie voor die specifieke themaweekends.  De thema's 'cultureel erfgoed', 'landschap' en 'landbouw' zijn zo gekozen dat ze de belangrijkste toeristische troeven extra in de belangstelling zetten tijdens een specifieke dag tijdens de zoektochtperiode.  De themadagen worden opgezet volgens een draaiboek, dat nadien nog bruikbaar is na de projectperiode.

Dit project wil ook een 'onderdompelingstweedaagse' organiseren voor meerwaarde-zoekers, die het Meetjesland intenser willen leren kennen.  Daarvoor gaat Landelijke Gilden in zee met enkele plattelandsverblijven en/of hotels.  Deze onderdompelingscursus is geschoold op het principe van de 'summerschools', waar 's zomers cursussen worden gegeven rond thema's.  We zoeken hiervoor goede lesgevers en zorgen voor hoogstaande, begeleide excursies.  We vragen hiervoor een deelnamegeld voor het verblijf en de restauratiekosten..  Tot dit project hoort enkel de ontwikkelingskost om deze summerschool te organiseren.  Dit kan ook dienen voor het onthalen van latere gasten, die het Meetjesland willen ontdekken en is dus ook perfect bruikbaar na de projectperiode..

Uitvoering

Centrale van de Landelijke Gilden

Contactpersoon

Eddy Matthys
Denen 157
9080 Lochristi
0473/933110 of 09/2438825