Open kerk, verrassend platteland

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2011

Provincie

Limburg

Locatie

Limburg

Assen

As 3

Projectgegevens

Promotor

vzw Open Kerken

Duurtijd

01/01/2011 - 30/06/2013

Situering

Kerken zijn beeldbepalend op het platteland. In veel landelijke dorpskernen is de kerk of kapel van grote kunsthistorische waarde en vaak de enige attractie in het dorp. Het netwerk Open Kerken bestaat nu 4 jaar en telt 236 leden. De eerste leden waren meestal hoofdkerken in de stadskernen. De vzw Open kerken wenst met dit project het netwerk ook in plattelandsgebieden in Limburg uit te breiden, kerken en kapellen open te stellen, ook voor culturele en sociale activiteiten, los van het religieuze aspect. De term ‘open’ behelst 2 aspecten: ten eerste de gastvrije kerk waar de deur open staat open, waar muziek speelt, waar onthaal is (gastenboek, degelijke informatie…); ten tweede de kerk die open staat voor andere dan religieuze activiteiten.

Doelstellingen

Vijf doelstellingen kunnen onderscheiden worden

  • Uitbreiding van het netwerk Open Kerken in een plattelandsgebied
  • Professionele kwalitatieve ontsluiting van religieuze gebouwen
  • Integratie in bestaande toeristische en culturele activiteiten en creëren van thematische kerkenroutes
  • Bevorderen van medegebruik
  • Een draaiboek maken waarin het gehele proces van dit pilootproject beschreven staat met 'best cases' als voorbeeld voor nieuwe initiatieven in andere (religieuze) gebouwen.

Uitvoering

vzw Open Kerken

Contactpersoon

Marc Huynen
Kalverstraat 24
3320 Hoegaarden
0479/92 36 25