Open Ommersteyn

Categorieën

Jaar

2021

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

29 024,16 euro

Promotor

De Meander

Duurtijd

01/01/2021 - 30/06/2022

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Maasland

Situering

Met het realiseren van dit project willen we ervoor zorgen dat buurtbewoners van de deelgemeentes van Dilsen-Stokkem een bijkomende plek krijgen waar ze elkaar kunnen ontmoeten en waar beleving en zich ontspannen centraal staan. Dit past binnen het grotere verhaal van het domein dat we als zorgvoorziening veel meer openbaar willen stellen dan dat tot nu toe het geval was. Dat mensen met een beperking en sociaal kwetsbare doelgroepmedewerkers hierdoor uit hun sociaal isolement worden getrokken is een bijkomende meerwaarde. Om deze buurtvervlechting verder in de hand te werken, willen we evenementen organiseren om de buurtbewoners samen te brengen en bezoekers te informeren over de verschillende landbouwactiviteiten die op het domein plaatsvinden.

Doelstellingen

  1. We willen domein Ommersteyn omdopen tot een 'ontmoetingsplek' voor de buurtbewoners van de nabijgelegen dorpskernen. We geloven dat Ommersteyn voor de nabijgelegen dorpskernen (en met name voor deze van Rotem) reeds een gekende plek vormt, waarbij dit met name voortvloeit vanuit het cultuurhistorisch en zorginhoudelijk karakter. Door het domein meer belevingsgericht in te richten en verder open te stellen voor omwonenden denken we de leefbaarheid voor dorpsbewoners verder te verhogen. Zoals aangegeven in het eerder ingediende projectconcept, willen we gebruik maken van de unieke troeven van het domein om mensen naar het domein te 'lokken' en op deze manier samen te brengen. Hiertoe willen we een educatieve route uittekenen op het domein om de verschillende aspecten toe te lichten (landbouwactiviteit, zorgactiviteit, imker, cultuurhistorische elementen en geschiedenis, ecologie, ...).
  2. Uiteraard is het uitrusten van het domein alleen niet voldoende om de leefbaarheid van de dorpen te verhogen. Hiertoe zal de Meander vzw diverse evenementen organiseren om de buurtbewoners te betrekken en samen te brengen op het domein. Hiertoe zal een gedeelte van het domein dat nu aangewend wordt als bedrijfsruimte omgevormd worden tot een aangename ontmoetingsplek waar mensen kunnen samenkomen. Daarnaast houdt dit ook in dat er geen bijkomende verhardingsprojecten dienen te gebeuren. 

Uitvoering

DE MEANDER

Locatie