Openstelling van 2 trage wegen in het kader van functioneel en recreatief wandel- en fietsverkeer

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Tielt

Projectgegevens

Projectkost

43 730,00 euro

Promotor

Stad Tielt

Duurtijd

02/01/2017 - 31/12/2018

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Functioneel wegennet op het platteland

Situering

In het kader van een vorig leader-project heeft het Stadsbestuur reeds een visietekst rond trage wegen laten opstellen, waaruit een actieplan is voortgevloeid waarin trajecten werden geselecteerd die opengesteld zouden kunnen worden. Na een eerste traject vorig jaar wordt nu opnieuw een traject opengesteld voor het publiek, zodat de regio Poelberg-Meikensbossen nog meer recreatief ontsloten wordt. Daarnaast doet zich nu een kans voor om via een oude spoorweglijn het zuidwesten van Tielt tot in het centrum te ontsluiten voor wandelaars -en op termijn fietsers- van en naar Meulebeke. De openstelling van deze lange trajecten vereist diverse infrastructurele ingrepen, waarbij zowel zorg dient gedragen te worden voor een functionele als voor een recreatieve aanleg van de trage wegen. Daarnaast is voor de steeds groeiende oppervlakte aan trage wegen ook specifiek materiaal nodig om dit verder duurzaam te onderhouden.

Doelstellingen

  1. Goed te Karelsdreef: door de openstelling van de trage weg kan men verder in het landschappelijk gebied rond de Poelberg wandelen. Men kan weg van alle verkeer wandelen naar de Meikensbossen. Via de openstelling van deze trage weg willen we dus de landschapsbeleving stimuleren, meer mensen naar de Poelbergsite lokken en de Meikensbossen aanprijzen als recreatief boscomplex in de streek van Tielt. Het aantal wandelaars en fietsers in de landelijke omgeving van de Poelberg zal dus vergroten door het stimuleren van dit "dicht-bij-huis toerisme". Het positief effect op de fysieke en mentale gezondheid van mensen die wandelen in de buitenlucht is mooi meegenomen. Deze dreef werd geselecteerd in het vorig leaderproject en het stadsbestuur wenst dus het toen opgemaakte actieplan verder uit te voeren.
  2. Oude spoorweg: de inrichting van de oude spoorweg als wandel- en fietsverbinding moet de burgers de kans geven om vanuit de stationsomgeving in het drukke centrum van Tielt op eenvoudige wijze direct aan te sluiten op het landelijk gebied. Op termijn, eenmaal er een echt functioneel fietspad is aangelegd, is het de bedoeling dat al het fietsverkeer tussen Meulebeke en Tielt centrum gebruik kan maken van deze route en zo de drukke Meulebeeksesteenweg/Kasteelstraat en centrum van Tielt kan ontwijken. We mikken hier dus op een verhoging van het fietsverkeer. Dit zal een positieve invloed hebben op zowel de mobiliteit, het leefmilieu en de luchtkwaliteit in de stad als op het klimaat door een vermindering van het aantal voertuigen. Ook hier is de verbetering van de fysieke en mentale gezondheid van burgers die wandelen en fietsen in een groene omgeving een positief effect waar het stadsbestuur ook aandacht wil aan besteden. Door de beide projecten worden er ook opnieuw extra trage wegen open gesteld voor de bevolking, die hier gebruik van kan maken, enerzijds recreatief, anderzijds functioneel.

Uitvoering

Stad Tielt

Contactpersoon

Jan De Craemer
Markt 13
8700 Tielt
051 42 81 50

Locatie