Oprichting jeugdheem Keiem

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2011

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

vzw 'De Shingle'

Duurtijd

01/01/2010 - 01/07/2012

Situering

De huidige jeugdlokalen van chiro ‘Klimop’ Keiem zijn zonevreemd gelegen. De bouwfysische toestand is slecht en het gebouw leent zich niet tot verder gebruik. Door het stijgende ledenaantal is er een plaatsgebrek zowel qua binnenruimte als speelruimte. Tijdens de planning werden verschillende mogelijkheden wat betreft multifunctionaliteit (verblijfplaats jeugdvakanties, vergaderruimte voor andere sociaal-culturele verenigingen, …) overwogen. De infrastructuur zal ook openstaan voor gebruik door andere jeugdwerkinitiatieven en sociaal-culturele verenigingen. Het omliggende terrein zal worden ingericht als een groene avontuurlijke speelruimte. Het speelterrein zal worden aangelegd door de vzw ‘De Shingle’ maar zal door het stadsbestuur worden onderhouden en ook steeds toegankelijk zijn voor alle bewoners.

In het voorgaande overleg met de buurtbewoners werd afgesproken om voldoende aandacht te besteden aan eventuele overlast door spelende kinderen. Een gebruikersreglement om de overlast voor de buurtbewoners tot een minimum te beperken moet daaraan tegemoet komen.

De grond wordt door het stadsbestuur in erfpacht gegeven aan de vzw ‘De Shingle’.

Het voorzien van de nieuwe infrastructuur zorgt enerzijds dat chiro Klimop Keiem z’n sociaal-maatschappelijke rol binnen de dorpsgemeenschap verder kan vervullen en kansen heeft om de werking verder uit te bouwen. Daarnaast kan de nieuwe infrastructuur mogelijkheden bieden voor andere sociaal-culturele verenigingen en jeugdwerkinitiatieven. 

De nieuwe jeugdinfrastructuur bestaat uit 12 lokalen van verschillende oppervlakte, een leidingslokaal, een bergruimte, een keuken, een sanitaireruimte, 8 lokalen en een overdekte binnenplaats.

Doelstellingen

Dit project beoogt volgende doelstellingen:

  • Een kwaliteitsvolle jeugdinfrastructuur volgens de noden van de erkende jeugdwerkinitiatieven;
  • Kansen bieden aan kinderen en jongeren om binnen hun eigen dorp actief te zijn en om betrokkenheid met de streek te ontwikkelen.

Uitvoering

vzw 'De Shingle'

Contactpersoon

Evelien Faes
Wittepoortstraat 18
8600 Diksmuide
0494/80 54 06