Oprichting van een inclusieve groepsopvang “De Bal”

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

51 886,93 euro

Promotor

VZW De Bal

Duurtijd

01/01/2016 - 31/12/2017

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

Dit project betreft de oprichting van een groepsopvang voor jonge kinderen (0-5 jaar) in de gemeente Tielt-Winge, waarbij Inclusie centraal staat. De opvang is er zowel voor kinderen mét als kinderen zonder beperking. Er zullen minstens 1/3 kinderen met een beperking opvangen worden. Door inzet van lokale vrijwilligers en specialisten wil dit project de buurt mobiliseren om een veilige en kwaliteitsvolle lokale opvang op te richten, op maat van elk kind.

Doelstellingen

  • baby’s en peuters met en zonder een handicap en hun ouders een kwalitatieve opvang bieden dicht bij huis
  • een opvang bieden die betaalbaar is voor elk gezin door inkomens gerelateerd te werken

  • de zorglast van de ouders dragelijk maken door de inzet van een multidisciplinair team (kine, logo, kinderarts, verpleegkundige) en ouder infomomenten

  • kinderbegeleiders uit de regio de mogelijkheid bieden dicht bij huis te werken in een dynamische setting

  • jonge kinderen met een beperking voorbereiden op hun overstap naar de kleuterschool door samen te werken met de nieuwe school en juf om zo ook de kansen tot integratie en aanpassing te verhogen.

  • gezinnen blijvend ondersteunen door samenwerking met Het Balanske, een vrijetijdszorgcentrum voor personen met een beperking.

  • vrijwilligers uit de buurt de kans geven om mee een leuke en veilige opvang te maken door de extra inzet van deze personen.

Uitvoering

VZW De Bal

Contactpersoon

Bert Van der Stappen
Halensebaan 2
3390 Tielt-Winge
016 63 90 21

Locatie