Opstarten oudernetwerken en experimenten Lets & Kids - kinderopvang op het platteland

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2009

Provincie

Antwerpen

Locatie

Antwerpen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

144.551,00 euro

Promotor

Landelijke Kinderopvang vzw

Duurtijd

15/01/2009 - 30/06/2011

Situering

Dit project wil de basisvoorzieningen m.b.t. kinderen, meer specifiek kinderopvang, op het platteland verbeteren. De specifieke doelgroep bestaat uit jonge gezinnen op het platteland, die nood hebben aan kinderopvangfaciliteiten en opvoedingsondersteuning. Tegelijkertijd wordt de gemeenschapsvorming van plattelandsbewoners bevorderd door gebruik te maken van specifieke methodieken van ouderparticipatie. Jonge ouders hebben immers nood aan netwerken, aan mekaar leren kennen in een dorp (dorpsbinding). Concreet: het opzetten van de basisvoorziening opvoedingsondersteuning op het platteland; uitwerken van een concept ouderparticipatie voor kinderopvangvoorzieningen in het buitengebied. Ouderparticipatie is te realiseren op tweeërlei wijze: via het ontwikkelen van ouderparticipatiekoffers; via het onderzoeken en effectief opzetten van vrijwilligersnetwerken van plattelandsbewoners in de kinderopvang, gebruikmakend van het Letsprincipe. Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt onder de noemer "Lets & Kids".

Contactpersoon

Nik Van Gool
Remylaan 4 B
3018 Wijgmaal