Optimalisatie en heropwaardering fiets-en wandelverbindingen

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Staden

Projectgegevens

Projectkost

103 000,00 euro

Promotor

Gemeente Staden

Duurtijd

01/01/2016 - 31/12/2018

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Functioneel wegennet op het platteland

Situering

De optimalisatie en heropwaardering van fiets- en wandelverbindingen beoogt het netwerk van trage wegen in gemeente Staden te versterken. Dit in het belang van iedere inwoner, gebruiker, ... Verschillende (beleids)domeinen ontmoeten elkaar binnen dit project: mobiliteit, ondernemen, landbouw, sport, recreatie en cultuur. Ze versterken elkaar door de optimalisatie van fiets- en wandelverbindingen in de gemeente. In eerste instantie worden de verbindingen in de kernen van Staden, Oostnieuwkerke en Westrozebeke aangepakt, op termijn wordt hierop verder gebouwd door ook de verbindingen in het buitengebied te gaan optimaliseren. Naast de optimalisatie is participatie en communicatie van belang. Communicatie omdat een geoptimaliseerd fiets- en wandelnetwerk kenbaar gemaakt moet worden bij de bevolking zodat ze er gebruik van maken. Participatie omdat voor dit project een draagvlak noodzakelijk is. Beide aspecten lopen als een rode draad door het project omdat ze noodzakelijk zijn voor het succes van de optimalisatie en heropwaardering van het netwerk. Samengevat: een geoptimaliseerd fiets- en wandelnetwerk in Staden zorgt voor een tevreden inwoner die als wandelaar, fietser of ruiter optimaal gebruik kan maken van autoluwe verbindingen in eigen gemeente.

Doelstellingen

Met de optimalisatie en heropwaardering van de fiets- en wandelverbindingen wordt beoogt het huidige fiets- en wandelverbindingennetwerk in Staden en haar deelgemeenten vanuit de kern te versterken. Deze versterking houdt in dat de fiets- en wandelverbindingen waar nodig opnieuw worden aangelegd enerzijds en kenbaar worden gemaakt aan het grote publiek anderzijds. Op heden worden de verschillende fiets- en wandelverbindingen te weinig gebruikt door inwoners en toeristen. Door de heropwaardering en het duidelijk in beeld brengen van de verbindingen worden ze door (potentiële nieuwe) gebruikers meer gebruikt. In tweede instantie wordt naast de heropwaardering en bekendmaking ook maximaal ingezet op het benutten van kansen binnen het project. Met kansen worden 'missing links' bedoelt in het huidige fiets- en wandelverbindingsnetwerk. Wanneer er zich gedurende het project kansen voordoen voor het aansluiten of innemen van een nieuwe verbinding, worden deze maximaal benut binnen de financiële mogelijkheden van het bestuur. Het project beoogt op termijn een gebiedsdekkend fiets- en wandelnetwerk in Staden te realiseren. In eerste instantie worden in de werkingsjaren 2017 en 2018 vanuit de drie hoofdkernen van Staden gewerkt naar het buitengebied. Met deze gebiedsdekkende visie en realisatie wenst Staden optimaal aan te sluiten op enerzijds het provinciaal fiets- en wandelnetwerk en anderzijds de fietsen wandelverbindingen van omliggende gemeenten. Op die manier wordt voor de wandelaars en fietsers in Staden een sterk netwerk opgebouwd die ingezet kan worden op diverse domeinen zoals recreatie en mobiliteit. Tenslotte streven we ook naar het activeren van de bevolking om maximaal gebruik te maken van het fiets- en wandelnetwerk in Staden en haar deelkernen. Naast het recreatieve en mobiliteitsaspect is er ook het gezondheidsaspect. Met de investering in het wandel- en fietsnetwerk beogen we de inwoners meer te doen bewegen. Het bewegen in de natuur wordt immers gestimuleerd door de heraanleg van een toegankelijk en eenvoudig fiets- en wandelnetwerk. Er wordt daarnaast ook voorzien in rustbanken langsheen de verschillende fiets- en wandelverbindingen en dit op markante en panoramische vergezichten. Dit maakt het voor de (recreatieve- gebruiker aangenamer. Samengevat is het einddoel van het volledige optimalisatie en herwaarderingstraject van de fietsen wandelverbindingen in Staden is de optimalisatie van de 'atlas buurtwegen' in Staden. Dit met de nodige integratie met verschillende domeinen zoals recreatie, mobiliteit, sport en gezondheid.

Uitvoering

Gemeente Staden

Contactpersoon

Eva De Smet
Marktplaats(STA) 2
8840 Staden
051 70 82 00

Locatie