Opvangnetwerk Waasland

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

63 910,00 euro

Promotor

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kruibeke

Duurtijd

01/01/2017 - 30/06/2019

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Grensregio Waasland

Situering

Dakloosheid is een probleem bij alle OCMW van het leadergebied grensregio Waasland. Het bestaande opvangnetwerk binnen het CAW biedt onvoldoende mogelijkheden. Een aantal OCMW hebben een crisiswoning. Deze woningen staan dikwijls leeg of zijn bezet als men ze nodig heeft. Indien ze gebruikt worden, is er zelden een goede doorstroming. Dit komt omdat er geen aangepaste woonbegeleiding is. De bedoeling is dat ieder OCMW van het Waasland (ook niet leader OCMW) 1 crisiswoning inbrengt in een opvangnetwerk. De betrokken OCMW krijgen zo een uitbreiding van het aantal beschikbare woningen. Voor de woonbegeleiding zouden we willen samenwerken met het CAW-Oost-Vlaanderen.

Doelstellingen

De doelgroep wordt als volgt omschreven: Mensen die dakloos in open ruimte leven (geen vaste verblijfplaats), mensen in nachtopvang, mensen zonder huurcontract en mensen die uit hun huis worden gezet. De bedoeling van het project is om naast het opvangnetwerk van het CAW, meer mogelijkheden tot opvang te creëren doordat verschillende OCMW al minsten 1 woning in het opvangnetwerk brengen. Het is echter niet alleen opvang bieden maar ook zorgen dat cliënten intensieve woonbegeleiding krijgen met de bedoeling dat zij terug zo vlug mogelijk terecht komen binnen de normale woningmarkt. Verwacht wordt dat de onderliggende problemen die er voor zorgen dat cliënten in de dakloosheid belanden opgespoord worden en behandeld kunnen worden. Dikwijls hebben zij geen wooncultuur waardoor zij telkens opnieuw dakloos worden. Meestal zijn zij ook adminsitratief met niets in orde en hebben zij geen of beperkte financiële middelen. Het project werkt ook netwerkversterkend. De partners (OCMW en CAW) leren elkaar en hun mogelijkheden beter kennen. Iedere partner vaardigt een medewerker af in een stuurgroep. De stuurgroep ontwikkelt een draaiboek en stuurt de werking aan. Zij geven signalen door aan de diverse beleidsinstanties die betrokken zijn. Zij proberen de werking uit te dragen naar de andere OCMW binnen het Waasland. Op termijn wordt getracht de werking van het project te integreren in de gewone werking van de diverse partners. Als resultaat verwachten wij dat meer mensen die in zich een situatie van dakloosheid bevinden, kunnen opgevangen worden binnen de eigen regio. Er is minstens een aanbod van 5 woningen. Deze woningen variëren van een kamer tot een grote woning. Er kan dus meer opvang op maat geboden worden naargelang de samenstelling van het cliëntsysteem. In het kader van partnergeweld is er het bijkomend voordeel dat er een plaatsing kan gebeuren in de eigen regio en men hen niet meer naar een vluchthuis moet sturen dat bv in Kortrijk of Leuven gehuisvest is. De variatie in woning aanbod maakt ook dat er ook woningen zijn die geschikt zijn om gehandicapten in onder te brengen. De geboden begeleiding zorgt ervoor dat de periode van opvang beperkt wordt en eer een beter doorstroom kan gerealiseerd worden zodat er meer mensen in een noodsituatie kunnen geholpen worden.

Uitvoering

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kruibeke

Contactpersoon

Rita Waltens
Kruibekestraat 12
9150 Kruibeke
03 740 96 10

Locatie