Opwaardering, herinrichting en culturele en toeristische ontwikkeling van de historische markt en het stadhuis van Mesen

Categorieën

Thema

Leefbaarheid

Jaar

2009

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Stadsbestuur Mesen

Duurtijd

01/05/2009 – 30/04/2012

Situering

Met een aantal bescheiden maar heel gerichte ingrepen wil het bestuur niet alleen het woon- en leefklimaat  en de uitstraling van het dorp voor de bewoners verbeteren, maar vooral ook het toeristisch onthaal verbeteren, de duiding optimaliseren en de belevingswaarde voor de bezoeker van het kleine stadje verhogen.  Het bestuur is bovendien overtuigd dat investeren in het publiek domein en publieke gebouwen ook eigenaars en bewoners zal aanzetten tot grotere inspanningen om eigen patrimonium op te waarderen. Omwille van de beperktheid van de beschikbare middelen zal ingezet worden op een concentratie van ingrepen op en rond het marktplein.

Heel concreet worden het stadhuis en de aansluitende marktomgeving opgewaardeerd tot een bipool om een nieuwe dynamiek rond Mesen op gang te brengen en duurzaam te verankeren.

Het stadhuis wordt hiertoe op een uitnodigende wijze opgewaardeerd en heringericht tot een (onbemand) toeristisch instappunt en een cultuurhuis. De poort van de oude brandweerkazerne wordt de nieuwe inkom die elke dag vrije toegang verleent tot een onbemande gelijkvloerse verdieping. In dit infopunt wordt Mesen gesitueerd in zijn historische context en worden er aanzetten gegeven om op het terrein duiding te brengen over sites. Bezoekers kunnen ook gebruik maken van een sanitair blok. De andere verdiepingen worden uitgewerkt tot diverse themakamers die de rijke geschiedenis van Mesen in de kijker stellen : WOI, de Koninklijke Stichting van Mesen, de abdij en Adela van Vlaanderen, de belangrijke rol van de markt van Mesen in het middeleeuwse handelcircuit. Groepen (bezoekers) kunnen er onder begeleiding kennismaken met dit verleden, om dan op zoek te gaan in het dorp en zijn omgeving naar de talrijke sporen die hiernaar verwijzen. Een aantal ruimtes worden vrij gehouden voor wisselende thema’s of culturele activiteiten. De kleine dorpsbibliotheek vindt er een plek en een kleine toneelzaal wordt in ere hersteld.

De geschiedenis van Mesen is onlosmakelijk verbonden met zijn jaarmarkt. Vandaar dat ook de opwaardering van het marktplein een prominente plek krijgt in deze aanpak. Het ontwerp visualiseert opnieuw de historische Flosche (veedrinkput) die momenteel onder een grasveld verdwenen is, het ontwerp respecteert ook de vroegere rooilijnen en volgt de situering van de vroegere wallen.

Er worden ook heel functionele oplossingen gezocht voor auto’s en bussen van bezoekers.

Eén en ander past in een ruimere strategie voor de versterking van de dynamiek van deze kleine stad waarbij zowel inspanningen op vlak van cultuur, patrimonium, recreatie en toerisme en welzijn in het vooruitzicht worden gesteld. Andere belangrijke elementen in deze strategie zijn de realisatie van 8 bejaardenwoningen, de verhuis van de stadsdiensten naar het Adelahuis en de aanpak van de doortocht van de gewestweg N365.

Doelstellingen

Volgende doelstellingen kunnen worden onderscheiden:

  • Versterken van toeristische-recreatieve en culturele functie van Mesen – Optimaliseren van het toeristisch onthaal
  • Versterken van de residentiële functie van Mesen

Uitvoering

Stadsbestuur Mesen

Contactpersoon

Patrick Florissoone
Markt
8957 Mesen
057/48 59 40