Opwaardering Kerkhoven Sint-Joris en Sint-Amandus

Categorieën

Thema

Erfgoed

Jaar

2008

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Tielts Plateau

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

213.988,00 euro

Promotor

Gemeentebestuur Beernem

Duurtijd

1/01/2009 - 31/12/2010

Situering

Voor beide kerkhoven wordt gestart met een een grondige inventarisatie van de grafmonumenten en dit zowel op bouwkundig vlak (onroerend erfgoed) als op cultuurhistorisch vlak (immaterieel erfgoed). Voor wat het bouwkundig erfgoed betreft is een belangrijk deel van het onderzoek voor het kerkhof van Sint-Amandus reeds gerealiseerd. Voor wat het immaterieel erfgoed betreft zal nauw samengewerkt worden met de inwoners van het dorp. Vanuit dit onderzoek zal een onderbouwing voor een beleidsplan funerair erfgoed opgemaakt worden. Het beleidsplan zal voor elk grafmonument bepalen of het behouden dient te blijven en welke maatregelen noodzakelijk zijn voor de instandhouding. Er zal eveneens voor beide kerkhoven een inrichtings- en beheerplan voor de groenstructuur opgemaakt worden. Hierbij zal specifiek aandacht besteed worden aan de landschapsarchitecturale waarde en het beheer. Bedoeling is dat beide kerkhoven kunnen evolueren naar begraafparken met behoud van de historische context. Het ontsluiten van dit funerair erfgoed (= communicatieproject) komt in een laatste fase aan bod: nl. door middel van een openingsevenement (gekoppeld aan rondleidingen en een brochure) is het de bedoeling om op een laagdrempelige manier de bevolking te laten kennismaken met het streekgebonden funerair erfgoed. Duurzame bewegwijzering en infoborden moeten er voor zorgen dat het project ook na de voltooiing zijn vruchten afwerpt. Hierbij zal ook een programma uitgewerkt worden voor de lagere scholen in de buurt en het woon-en zorgcentrum in de buurt. Het project vormt tenslotte ook een leerproject: er zal een draaiboek opgemaakt worden m.b.t. deze aanpak. Dit draaiboek zal, indien het proces succesvol zou verlopen, gebruikt worden voor de andere kerkhoven van de gemeente Beernem en zal ook dienstig zijn voor de andere gemeenten van het Leader-project Tielts plateau.

Contactpersoon

Carlos Keerman
8730 Beernem
050/289124