Opwaardering speelpleintjes in Webbekom

Categorieën

Thema

Leefbaarheid

Jaar

2012

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Hageland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

23.694,28 euro

Promotor

Stadsbestuur Diest

Duurtijd

01/09/2010 - 01/09/2012

Situering

  • trapveld Versavel: hier willen we een voetbaldoel plaatsen op een groot trapveld.  Het trapveld ligt in een buurt waar veel appartementen staan met weinig ruimte.   De kinderen voetballen momenteel in de wijk tot ergernis van sommige (vooral oudere) bewoners.  Door een voetbaldoel te plaatsen trekken we de kinderen weg van tussen de huizen en geven we ze op wandelafstand een plaats waar ze naar hartelust kunnen voetballen.  Ook de jeugdbeweging kan er gebruik van maken.
  • openbaar speelplein Drie Lindekenserf: hier willen we een vogelnestschommel en een ander speeltoestel laten installeren, telkens met valdempende ondergrond omwille van veiligheidsvoorschriften die ons door de wet zijn opgelegd.   Het speelplein werd aangelegd eind jaren 90 en speelde in op de behoeften die er toen waren.  De peuters en kleuters van toen zijn nu tieners.  Er moeten dus nieuwe toestellen voorzien worden met een nadruk op ontmoetingsgelegenheid voor tieners, en mogelijkheid om te glijden, te klimmen en te klauteren.  Ook moet er voor een iets jongere leeftijdsgroep een toestel voorzien worden omdat die ook nog steeds aanwezig zijn in de buurt.  Het plein wordt zo ontworpen dat speellandschap en toestellen één geheel vormen en uitnodigt tot ontmoeting en spel.
  • openbaar speelplein Fabiolalaan: de speeltoestellen op het bestaande speelplein worden bijna niet meer gebruikt wegens de staat waarin ze zijn of omdat eenvoudige toestellen zoals schommel of glijbaan ontbreken.  Nochtans is dit speelplein dat op het einde van de wijkverzamelstraat Fabiolalaan ligt een ideale speel- en ontmoetingsruimte.  Het ligt centraal in deze dichtbevolkte wijk.  Er is weinig private ruimte in deze wijk: er liggen veel kleine woningen met een kleine tuin of appartementblokken.   Door de aanwezige openbare groene ruimte trekt iedereen graag de straat op.  Het speelpleintje in de Fabiolalaan heeft echter door de tand des tijds zijn aantrekkingskracht verloren;  het zal volledig vernieuwd worden voor de groep 0- tot 12-jarigen.  Hier zal een speeltoestel met valdempende ondergrond worden ingeplant.  De plaatsing van valdempende ondergrond wordt ons door de wet opgelegd.

Doelstellingen

  • in de voorbereidingsfase:
    Op basis van participatie en inspraak met buurtbewoners en gebruikers van het speelplein wordt een speelconcept uitgewerkt.  Er wordt rekening gehouden met de voorstellen van buurtbewoners en gebruikers, waardoor zij het gevoel krijgen dat dit “hun” project is.  Zij worden hierin begeleid door de jeugddienst en Pedagogisch Instituut Vives.  Zij worden in contact gebracht met elkaar, en gaan in overleg met elkaar.  Zij bespreken onderling hoe hun speelplein er moet uitzien.  Er kan ingegaan worden op specifieke noden waardoor zij zich verantwoordelijk voelen voor “hun” speelplein.
  • na aanleg van het speelplein:
    Jonge voetballertjes ontmoeten elkaar op het trapveld Versavel om te voetballen.  Het is een groene zone vlak bij hun woningen, waar ze gemakkelijk te voet naartoe gaan om te spelen.  Hun ouders gaan in gesprek met elkaar langs de lijn.  De appartementen in deze buurt hebben een beperkte leefruimte.  Men gebruikt deze groene ruimte graag om te wandelen, te spelen, elkaar te ontmoeten enz…  De jeugdbeweging Chiro Webbekom maakt ook gebruik van dit trapveld.

 

Het openbare speelplein in de woonwijk Drie Lindekenserf grenst aan de achterkant van de tuinen en is bereikbaar via twee voetgangerspaden.   Dit speelplein is een ontmoetingsplek voor 6- tot 14-jarigen uit de wijk.  Zij hangen er graag rond, zijn oud genoeg om alleen naar het speelplein te komen, en spelen er met elkaar.  Het nieuwe speelplein zal zo ontworpen worden dat speellandschap en speeltoestellen één geheel vormen en opnieuw aantrekkelijk wordt.  Het moet dé ontmoetingsplek worden voor 6- tot 14- jarigen, met een nadruk op de 12- tot 14-jarigen.  Zij zijn de grootste gebruikersgroep.  Het is eigen aan deze leeftijdsgroep dat zij ontmoeting, socializen centraal stellen in hun leefwereld.

Daarnaast zullen ook ouders elkaar vinden op dit speelplein, een praatje slaan met elkaar, elkaar leren kennen, enz… terwijl zij op een bankje hun spelende kinderen in de gaten houden.

 

De private ruimte in de Speelhofwijk is eerder beperkt, maar het vele groen en de aanwezige open ruimtes zorgen voor een compensatie.  In deze wijk zijn veel doodlopende straten waarvan de Fabiolalaan er één van is.  Het is tevens de wijkverzamelstraat in deze wijk.  Aan het einde van de Fabiolalaan ligt een openbaar speelplein dat druk bezocht wordt door buurtbewoners.  Nieuwe speeltuigen voor een iets oudere doelgroep van kinderen zal voor nog meer aantrekkingskracht en ontmoetingsmogelijkheden zorgen.  Ook hier zullen ouders elkaar vinden terwijl ze toezicht houden op hun spelende kinderen.

Uitvoering

Stadsbestuur Diest

Contactpersoon

Tom Claes
Grote Markt 1
3290 Diest
013/35.32.86