Oude pastorij Munte herleeft!

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Merelbeke

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

352.539,20 euro

Promotor

Gemeentebestuur Merelbeke

Duurtijd

01/01/2011 – 30/06/2013

Situering

Munte is de meest landelijke en zuidelijk gelegen deelgemeente van Merelbeke, op de grens van zandig en zandlemig Vlaanderen. Een groot deel van de 513 ha bestaat uit bos (Makenbos) en het landschap is er golvend. Munte vormt de schakel tussen de Merelbeekse Scheldemeersen en het achterliggende Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Dit maakt van Munte een strategisch gelegen locatie. Over de bestemming van de verschillende gebouwen op de site van het dorpsplein werd binnen de gemeente meermaals gebrainstormd, o.a. samen met de lokale bevolking. In een conceptnota van eind 2003 werd voor het geheel de naam “gemeentelijk erfgoedcentrum Visitatieklooster” gelanceerd. Dit concept houdt in dat de gebouwen niet enkel waardevol zijn als onroerend erfgoed, maar dat ze tevens kunnen dienen om erfgoed in de kijker te stellen. Zo organiseert de lokale erfgoedvereniging De Muntenaar er regelmatig tentoonstellingen en evenementen. Maar ook andere niet aan erfgoed gerelateerde initiatiefnemers kunnen gebruik maken van de locatie als expositieruimte of atelierruimte voor (plaatselijke) kunstenaars. Lokale verenigingen en andere organisatoren, waaronder het bewonersplatform, zouden bovendien kunnen beschikken over de extra vergaderzalen en de tuin. Door de tuin in te richten in verschillende “kamers”, worden plekken voor jong en oud gecreëerd, voor inwoners en toeristen. Tenslotte is deze site door zijn prachtige en strategische ligging tussen de Scheldemeersen en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen de ideale locatie om een toeristisch-recreatief informatiecentrum op te richten. Het toegankelijk maken van de tuin is daarbij van groot belang, als rustplek in een historisch kader voor de de talrijke wandelaars en fietsers. Op dit moment ligt de tuin er verwilderd bij, en is hij ook volledig afgesloten en niet publiek toegankelijk voor voorbijgangers en inwoners. Algemeen kan gesteld worden dat de site een ontmoetingsplek kan worden voor wandelaars en fietsers, natuurliefhebbers, bezoekers van tentoonstellingen, kunstenaars, lokale inwoners, … waar allerlei projecten van gemeenschapsvormende, culturele en toeristisch-recreatieve aard tot stand kunnen komen.

Doelstellingen

Vijf doelstellingen kunnen dan ook onderscheiden worden: • De site laten herleven als centrale ontmoetingsplaats in het dorp • De pastorij ook langs de buitenkant herstellen in haar oude glorie, zodat ook het dorpsgezicht hiervan meeprofiteert • Een toeristisch onthaal en informatiepunt inrichten op deze strategische plaats tussen Vlaamse Ardennen en Scheldeland • Het herinrichten van de pastorijtuin als groen rustpunt in de dorpskern voor de lokale bevolking en toeristen • Lokale inwoners, kunstenaars en verenigingen ruimte geven voor vergaderingen, tentoonstellingen,… en inspraak via het bewonersplatform.

Uitvoering

Gemeentebestuur Merelbeke

Contactpersoon

Liesbet Groffils
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke
09/2103214