PaardenKracht in het BosLandschap, geschiedenis met toekomst!

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2011

Provincie

Limburg

Locatie

Lummen en provincie Limburg

Assen

As 3

Projectgegevens

Promotor

De Winning - vzw Groenwerk

Duurtijd

01/01/2011 - 30/07/2013

Situering

De titel van het project ‘PaardenKracht in het BosLandschap, geschiedenis met toekomst!’ slaat op doelgroepmedewerkers (PaardenKracht) van het sociaal economie bedrijf, dat bossen en landschappen (BosLandschap) op een therapeutische manier ecologisch gaan beheren met trekpaarden. Daarnaast heeft het woord „PaardenKracht‟ eveneens de betekenis van alternatieve energie (zoals waterkracht-centrales, windmolens zonder CO2-uitstoot en biomassa). Dus het ecologisch beheren van bossen en landschappen zonder zware machines, maar manueel met trekpaarden en aangepaste werktuigen die inzetbaar zijn bij doelgroepmedewer-kers van een sociaal economie bedrijf. Het gedeelte „geschiedenis met toekomst‟ in de projecttitel slaat op de oude ambacht (werken met trekpaarden) die verloren dreigt te gaan en die men met dit project een nieuw leven wil inblazen. Daarom wil men ook samenwerken met lokale boomslepers. Het project vindt enerzijds plaats op de terreinen van Sint-Ferdinand in Lummen (stelplaats en verzorging trekpaarden) en anderzijds in de bossen en landschappen (platteland) over de volledige provincie Limburg (het werken met trekpaarden). Daar er in Vlaanderen heel wat bossen omgevormd worden naar FSC-gecertificeerde bossen (voorbeelden in Limburg zijn de gemeentebossen van Lommel, Hechtel-Eksel, Dilsen-Stokkem, het Pijnven, het Gruitroderbos, Nieuwenhoven, enz.) neemt de vraag naar ecologisch bosbeheer toe. Daarnaast nemen de laatste jaren meervoudige problematieken toe bij doelgroepmedewerkers van het sociaal economie bedrijf. Vaak heeft men te maken met doelgroepmedewerkers met gecombineerde problemen (gevangenisverleden – verslaving – psychologische problematiek – financiële problemen – sociale problematiek). Het vormt steeds meer een maatschappelijke problematiek. Hippotherapie bewijst een goede therapie te zijn om deze groep van doelgroepmedewerkers weer te kunnen integreren in de maatschappij d.m.v. een time-out project.

Doelstellingen

Volgende doelstellingen kunnen dan ook onderscheiden worden:

  • Ecologisch natuur- en bosbeheer zonder ons milieu te schaden
  • Kansengroepen de kans geven op tewerkstelling waarbij ze ondersteuning en begeleiding krijgen
  • Het uitdragen van de activiteit ‘werken met trekpaarden’ naar andere sociale economie ondernemingen d.m.v. het ontwikkelen van een cursus en het organiseren van vormingssessies

Uitvoering

De Winning - vzw Groenwerk

Contactpersoon

Kristof Odeur
Sint-Ferdinandstraat 1
3560 Lummen
089/36 49 82