Paard(en)Landschap

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Antwerpen

Locatie

Provinciedekkend

Projectgegevens

Projectkost

199 950 euro

Promotor

Regionaal Landschap Rivierenland vzw

Duurtijd

01/01/2015 - 30/06/2017

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

Situering

Land- en tuinbouwgronden worden steeds meer ingenomen door recreatieve en professionele paardenhouderijen. Het project “Paard(en)Landschap” wil de ruimtelijke verrommeling die daar vaak mee gepaard gaat, ombuigen tot een positieve trend. Door provinciebreed te informeren, inspireren en sensibiliseren tonen we de meerwaarde van landschappelijke inpassing van paardenhouderijen voor de paardensector, maar ook voor de landbouw- en natuursector. We zorgen voor de omslag op terrein via 25 pilootcases. De ontsloten kennis en best practices worden doorgegeven via een draaiboek. Zo vormt dit project de hefboom om paardenhouders als nieuwe doelgroep in te schakelen in natuur- en landschapszorg.

Doelstellingen

 

Het project zet in op de landschappelijke inpassing van paardenhouderijen in de Provincie Antwerpen. Door paardenhouders inspiratie te bieden en concreet op weg te helpen wordt verpaarding aangegrepen als kans voor biodiversiteit en landschapszorg. Met een aanpak die vernieuwend is voor Vlaanderen wordt gestreefd naar een effectieve omslag op terrein. Het pilootproject combineert daartoe onderstaande speerpunten:

 

  • sensibilisatie van individuele paardenhouders, de overkoepelende paardensector, landbouw- en natuursector en betrokken overheden;

  • paardenhouders inspiratie bieden via vlot toegankelijk materiaal met praktische tips op maat;

  • de kracht van goede voorbeelden op het terrein;

  • persoonlijk advies en begeleiding van individuele paardenhouders;

  • via pilootcases komen tot best practices;

  • continuïteit garanderen, evenals de verspreiding van kennis en aanpak via een draaiboek.

 

Uitvoering

Regionaal Landschap Rivierenland vzw

Contactpersoon

Ankatrien Boulanger
Hombeeksesteenweg 264
2800 Mechelen
015 21 98 53

Locatie