Palmzondag op zijn paasbest!

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

5 000,00 euro

Promotor

Gemeente Hoegaarden

Duurtijd

01/02/2017 - 31/07/2017

Maatregel

  • LEADER
  • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

Het unieke Palmzondaggebeuren in Hoegaarden kent een eeuwenoude traditie. Niet enkel lokaal (via o.a. het Genootschap van der Twaalf Apostelen) wordt deze cultuurhistorische traditie bewaard, ook op (inter)nationaal vlak wordt de palmezelprocessie in ere gehouden. Hoewel dit project enkele van de "typische" elementen (volksgebruiken) en promotionele acties van Palmzondag zal bevatten willen we dit gebeuren ook nieuwe impulsen geven, zonder te raken aan het devote karakter. De lokale gemeenschap en het gemeentebestuur koesteren dit evenement, maar we willen ook een breder publiek aanspreken en samenwerken met andere steden en gemeenten. Alle verenigingen, de scholen en de middenstand zullen betrokken worden. Het programma wordt uitgebreid met in- en uitloopinitiatieven rond Palmzondag. Een combinatie van devotie, folklore, nostalgie, toerisme met talrijke nevenactiviteiten.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstelling is het bewaren, beter ontsluiten en meer promoten van de palmezelprocessie. Dit unieke kunsthistorische evenement kan uitgroeien tot een toeristische attractie in Hoegaarden en bijdragen tot de profilering en promotie van de streekidentiteit.

Cultuurhistorisch erfgoed bepaalt het beeld, het karakter en de eigenheid van een streek of dorp. Het heeft een positief effect op de beleving en verhoogt aldus de appreciatie van het landschap, het dorp of de regio bij de inwoners , toeristen en recreanten. Het gaat hierbij niet alleen om het bouwkundig landelijk erfgoed, maar ook om materieel erfgoed en vooral om het minder tastbare immaterieel erfgoed. Processies zijn een typisch voorbeeld van dit minder tastbare immaterieel erfgoed. Met dit project willen we dit deel van ons erfgoed ontsluiten en toegankelijk maken voor het grote publiek. Tegelijk stimuleren we erfgoededucatie en toeristische streekprofilering.

Dorpsevenementen zoals Palmzondag hebben duidelijk een recreatieve waarde en dragen bij tot de sociale cohesie van onze plattelandsgemeenschap. De samenwerking met verenigingen, scholen en middenstand bevorderen de sociale samenhang. We zetten binnen dit project extra in op het vergroten van de kennis en de betrokkenheid van de nieuwkomers (inwijkelingen) en willen ook de meest kwetsbaren in Hoegaarden betrekken. (Financiële) drempels tot deelname worden door het publieke karakter (gratis en openbaar) vermeden, maar er is ook inhoudelijke armoedebestrijding en sensibilisering, door in het passiespel de link te leggen naar hedendaags onrecht en leed.

Uitvoering

Gemeente Hoegaarden

Contactpersoon

Ermelinda Marie Cornu
Gemeenteplein 1
3320 Hoegaarden
016 76 87 50

Locatie