Park Nijlense Beek

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2012

Provincie

Antwerpen

Locatie

Nijlen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

320.095,00 excl BTW

Promotor

Gemeente Nijlen

Duurtijd

februari 2012 - najaar 2012

Situering

De dorpskern van Nijlen heeft een concentrische opbouw waarvan de markt met de Sint-Willibrorduskerk de spil vormt en wordt doorsneden door de vallei van de Nijlense beek. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Kern Nijlen (zie bijlage 1) formuleert een gedifferentieerd ruimtelijk beleid binnen de structuur van de dorpskern met als doel een gunstig klimaat te creëeren voor ontwikkelingen en investeringen.

De visie en doelstellingen van het RUP bieden oplossingen voor de verschillende problemen waarmee de kern van Nijlen te kampen heeft, waaronder het  gebrek aan een dorpsontmoetingsplaats. Het gebrek aan een kwalitatieve dorpsontmoetingsplaats is vooral te wijten aan de problematische ligging van het Sint-Willibrorduskerkplein. Het plein vormt de centrale publieke ontmoetingsplaats in het hart van de dorpskern, maar bevindt zich op een kruispunt van gewestwegen waardoor het centrum gedomineerd wordt door doorgaand gemotoriseerd verkeer. Aangezien de ontwikkeling van het Sint-Willibrorduskerkplein tot volwaardige openbare ontmoetingsruimte momenteel nog problematisch is, komt de groene zone van park Nijlense beek hiervoor beter in aanmerking.

Park Nijlense beek wil geenszins de ontmoetingsruimte aan de Sint-Willibrorduskerk overnemen, wel wil het een aanvullende verblijfs- en ontmoetingsruimte vormen binnen het uniek kader van een beekvallei. Op deze manier wordt de vraag naar kwalitatief groen in de dorpskern ingevuld, een vraag die in de toekomst alleen maar zal toenemen wegens de verdichting van de dorpskern als woon- en leefruimte.

De vallei van de Nijlense beek is een groene onverharde ruimte binnen de afbakening van de kern die door haar waardevolle natuurlijke bezetting en aard van de bodem onbebouwd is gebleven. RUP Kern Nijlen stelt dat de landschappelijke waarde van deze zone te weinig wordt benut. Door de doelstelling van het RUP om de kern als woon- en leefruimte te versterken en te verdichten, ontstaat de noodzaak aan een kwalitatieve buitenruimte die de dichte bebouwingsstructuur verlucht en groen in de kern brengt. Met andere woorden, om de woon- en leeffunctie van de kern te verhogen richt het beleid zich op het behoud, de versterking en het publiek toegankelijk maken van groene enclaves in de kern.

Door de strategische ligging van de vallei van de Nijlense beek ten noorden van het sportcentrum, krijgt de zone een publieke waarde die kan zorgen voor een betere woonkwaliteit, ontspanning en educatie. Het park ligt immers middenin de woon- en handelskern en grenst aan twee scholen (gemeentelijk instituut voor technisch handelonderwijs (githo) en St. Calasanz) en aan het sportcentrum met binnenzwembad. Dit gedeelte van de vallei zal dan ook in functie van de woonkern worden ingericht als groen/blauwe enclave waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan natuur, landschap, biodiversiteit, educatie, cultuur, sport, recreatie en verkeersveiligheid.

Doelstellingen

Woon- en leefruimte: Zorgen voor een leefbaar en kwaliteitsvol platteland:

 • Zorgen voor een kwalitatievere woonomgeving
 • Zorgen voor een kwaliteitsvolle mobiliteit
 • Zorgen voor algemene voorzieningen
 • Dorpskernvernieuwing en -ontwikkeling

 

Collectieve ruimte: Realiseren van een platteland met oog voor het natuurlijk
milieu en kwaliteit van het landschap:

 • Verbeteren van het natuurlijk milieu
 • Verbeteren van de landschappelijke kwaliteit

 

Consumptieve ruimte: Vrijwaren van het platteland als ruimte voor kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding:

 • Verhogen van toeristisch-recreatieve kwaliteit

 

Uitvoering

Uitvoering van de werken:

 • voorbereiding en opbraakwerken
 • verhardingen en wegen in parking
 • verhardingen en wegen in park
 • infrastructuurwerken aan water
 • aanplanten en onderhoud van groen
 • parkmeubilair
 • speeltoestellen
 • diversen

Contactpersoon

Jef Boekaerts, hoofd technische dienst van de gemeente Nijlen
Kerkstraat 4
2560 Nijlen
03 410 02 61