Park Opvelp

Categorieën

Thema

Recreatie en Toerisme

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Bierbeek

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

41 666,67 euro

Promotor

Gemeente Bierbeek

Duurtijd

01/01/2013 - 31/12/2014

Situering

De aanvraag betreft de aanleg van de parkzone in het binnengebied Opvelp. In het ontwerp wordt de aanleg van wandelpaden en een herprofilering van de bestaande wadi’s voorzien. Het project voorziet de aanleg van de groene parkzone centraal gelegen in Opvelp. Bij de ontwikkeling van Opvelp werden in het plan meerdere gebieden opgenomen voor de aanleg van waterberging en infiltratie, voor publiek groen bij de woningen, voor ontspanning en recreatie.

Doorheen het gebied wordt een wandelpad aangelegd dat aansluit op de bestaande omliggende wegenis, waar mogelijk wordt aangesloten op het bestaande stratennetwerk. Deze paden vormen een alternatief voor voetgangers en fietsers ten opzichte van de bestaande wegenis. Alle bestaande verbindingen voor langzaam verkeer worden behouden. De aanleg van de wadi’s wordt gewijzigd in functie van een eenvoudig onderhoud. Het volume van de waterbuffering wordt overal behouden.

Het project kan een link vormen als ontmoetingsplaats voor de autochtone bewoners van Opvelp en de nieuwe bewoners van de recent gevormde verkavelingen. De verkavelingen werden in de laatste jaren ontwikkeld en worden bevolkt door jonge inwijkende gezinnen. Op de omliggende straten werden ook heel wat nieuwe woningen gebouwd. Het nieuwe park kan alle inwoners te samen brengen.

Doelstellingen

Het project gaat verder op de ontwikkeling en inbreiding van Opvelp. In het kader van de woonbehoefte van de Bierbeekse inwoners werden hier woonprojecten gerealiseerd. Naast het wonen dient een kwalitatieve openbare ruime te komen horende bij een verdichte woonomgeving. De voorziene parkaanleg komt er in functie van de nieuwe woningen maar kan evengoed gebruikt worden vanuit de aanwezige bewoning. Naast de aanleg van een groene openbare ruimte moest er ook ruimte worden voorzien voor water. Tegenover een bijkomende verharding staat een bijkomende mogelijkheid tot buffering en infiltratie. Na aanleg moet er onderhoud volgen, beter is het dan bij de aanleg de consequenties van een toekomstig onderhoud in te schatten en in het ontwerp hiermee rekening te houden.

Uitvoering

Gemeente Bierbeek

Contactpersoon

Ludo Guelinckx
Dorpsstraat 2
3360 Bierbeek
016/46 87 88