Pastorie Sint-Pietersbanden Vissenaken - Renovatie van de pastorie (fase 1) en uitbreiding ervan met lokalen voor de dorpsgemeenschap

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Vissenaken

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

41 666,66

Promotor

Kerkraad van de Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Vissenaken (Tienen)

Duurtijd

01/03/2012 - 31/12/2014

Situering

De Kerkraad Sint-Pietersbanden Vissenaken heeft zich (gemandateerd door de Stad Tienen) tot opdracht gesteld de renovatie en uitbreiding van de historische pastorie Sint-Pieter te Vissenaken.

Enerzijds is er de druk van de bouwfysische en –technische toestand van de bestaande gebouwen, anderzijds de noodzaak tot heroriëntering van de gebouwen en de noodzaak van bijkomende lokalen voor de dorpsgemeenschap.

Het bouwprogramma is in eerste instantie uitvoerig besproken en geanalyseerd in opeenvolgende gespreksrondes met de Kerkraad en het architectenbureau THV GéDé ir.-architecten, vertegenwoordigd door architectenbureau joris gijsenberg bv-bvba.

Hierbij werden zowel door de Kerkraad als door het architectenbureau afzonderlijk verschillende potentiële gebruikers geraadpleegd om de bestaande en toekomstige behoeften af te tasten en in kaart te brengen.

Doelstellingen

Het behoud en ontsluiten van het historisch waardevol patrimonium van Vissenaken en het versterken van het gemeenschapsleven van Vissenaken. Daartoe moeten er dringend de nodige renovatie- en uitbreidingswerken uitgevoerd worden aan de gebouwen van de pastoriesite: enerzijds zijn ze er bouwfysisch en –technisch zeer slecht aan toe, anderzijds is de aanwezige infrastructuur ontoereikend voor het bloeiende dorpsleven van Vissenaken:

 • de nood aan een uitbreiding van lokalen voor socio-economische en culturele manifestaties, specifiek inspelend op de noden van de verenigingen en inwoners van Vissenaken; de zaal De Kronkel heeft onvoldoende infrastructurele capaciteit voor alle activiteiten van alle verenigingen.
 • bevorderen van het plaatselijke gemeenschapsleven en een positieve stimulans geven m.b.t. de integratie van nieuwe inwoners;
 • de nood aan een geschikte ruimte om te voorzien in bijscholing en vorming zowel voor volwassenen als voor jeugd (nl. Landelijke Gilde, KLJ, KVLV, Gezinsbond, ….);
 • veraangenamen van vertrek en tussentijdse rustplaats voor wandelaars, fietsers en mountainbikers; Vissenaken ligt immers ook op een fietsknooppuntenroute
 • bewaren en ontsluiten van het cultuur-historisch erfgoed van Vissenaken


Verenigingen in Vissenaken die o.m. gebruik maken van de Pastoriesite:

 • Landelijke Gilde
 • Ziekenzorg
 • KLJ
 • Gezinsbond
 • KVLV
 • Toneelvereniging ‘Welle(n) de slumme(n) van Vessenake’
 • Jeugdkoor Fenaco
 • Vissenaken Ons Dorp Leeft
 • GO Basisschool Vissenaken

Uitvoering

Kerkraad van de Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Vissenaken (Tienen)

Contactpersoon

Joris Gijsenberg
Sint-Pietersstraat 7
3300 Vissenaken
016/81 34 91