Pastorietuin Schoonbroek, educatief met een knipoog naar cultuur

Categorieën

Thema

Sociaal

Jaar

2012

Provincie

Antwerpen

Locatie

Retie

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

144.548,75 euro

Promotor

Kerkfabriek St. Job, Retie-Schoonbroek

Duurtijd

01/09/2012 - 31/12/2013

Situering

Een dorp dat een dorp kan blijven en tegelijkertijd ook mensen aantrekt. Met dit project wil het Kerkfabriek hieraan meewerken door de voorwaarden te scheppen waardoor het de mensen van de plaatselijke leefgemeenschap anders en beter kan maken vooral de wijze waarop ze samen wonen, werken, …

Wij menen dat dit project daar een instrument voor is. We hebben dan ook heel bewust de samenwerking opgezocht met de mensen die voor het sociaal leven instaan.

De aanleg van de huidige pastorietuin dateert van de beginjarten 1900 met verschillende waardevolle bomen. Verantwoordelijke van de bosgroep van de provincie Antwerpen heeft de waardevolle bomen gemarkeerd. In de eerste plaats willen deze tuin terug zijn echte karakter van pastorietuin teruggeven. Tegelijkertijd moet deze tuin een functie krijgen in de ontwikkeling en ondersteuning van het plattelandsleven. Hiervoor willen we met dit project de publieke toegankelijkheid van de tuin verbeteren waardoor dit een ondersteuning kan zijn voor het socio-culturele leven van de lokale gemeenschap. Om dit te realiseren zal hiervoor een openruimte gecreëerd worden, waarin een forum – amfitheater, geschikt voor de organisatie van openluchtevenementen, wordt aangelegd. Voor de kinderen zal er een ondekkingstocht ingericht worden met een educatief wandel- of natuurpad, en een doe-pad met een fraai ingerichte vertelhoek onder de oude beuken.

Het kerkplein van Schoonbroek is ook een gegeerde vertrekplaats voor wandelaars en fietsers. Voor hen kan er dan ook een fraaie rust- of picknickplaats voorzien worden. Verder zal er veel aandacht geschonken worden aan herwaardering en het onderhoud van de hoogstammige waardevolle aanplantingen. Sanitaire voorzieningen zullen opgenomen worden in het restauratiedossier van de pastorie in overleg en samenwerking met het gemeentebestuur met eigen middelen van de kerkfabriek.

Doelstellingen

  • Kinderen van kleuter- en lager onderwijs beschikken dichtbij over een plaats waar ze in contact komen met de natuur en aan natuurbeleving kunnen doen.
  • Socio-culturele verenigingen beschikken over een openruimte voor openluchtorgansiaties en een amfitheater voor optredens.
  • Een groene oase midden in de dorpskern toegankelijk voor iedereen
  • Fiets-en wandelpaden netwerk verbeteren en ondersteunen

 

Uitvoering

Kerkfabriek St. Job, Retie-Schoonbroek

Contactpersoon

Henri Raeymaekers
Kerkplein 2
2470 Retie-Schoonbroek
0474/51 60 97