Picknicken in het Land van Turnhout

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2013

Provincie

Antwerpen

Locatie

MarkAnte Kempen

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

10 000 euro

Promotor

Land van Turnhout vzw

Duurtijd

01/01/2013 - 31/12/2013

Situering

-          Realisatie picknickplaatsen: we willen in de 6 partnergemeenten van het Land van Turnhout (4 ‘PDPO-gemeenten’, 2 ‘Leadergemeenten’) op zoek gaan naar het mooiste plekje van de gemeente en daar een picknickplaats realiseren met picknickbanken, rustbanken, fietsenstalling en eventueel zonnescherm en vuilnisbakken. Hiervoor zullen we samenwerken met de KH Kempen, studenten bachelor bouw. De studenten zullen in werkgroepen de picknickinfrastructuur ontwerpen en realiseren. Zij werken hiervoor samen met Kamp C, dienst toegankelijkheid van de provincie en SVGK (Steunpunt Vrijetijd voor Gehandicapten Kempen), en de Kunstacademie van Arendonk. De academie zal er mee voor zorgen dat de  slogan van onze toeristische cluster Land van Turnhout: ‘Natuur omhelst cultuur’, tot uiting komt bij de ontwerpen: het is de bedoeling dat in de ontwerpen een kunst/cultuurelement wordt opgenomen. Per locatie is er een werkgroep van studenten die twee ontwerpen maakt op basis van een programma van eisen dat door ons is opgesteld (zie bijlage). Deze ontwerpen worden voorgelegd aan een jury van deskundigen en veldwerkers. De jury beslist of de ontwerpen voldoen of bijgestuurd moeten worden en beslist finaal welk ontwerp geplaatst zal worden.

-          Uitwerking fiets- en wandelroutes rond de picknickplaatsen: we willen rond elke picknick-plaats een route uitwerken, zodat men in elke gemeente kan wandelen of fietsen, waarbij men ongeveer in de helft van de route de picknickplaats tegenkomt. Hierbij willen we min-stens één toegankelijke route uitwerken. We zullen een goede verdeling uitwerken tussen wandelen en fietsen. De routes lopen langs bestaande bewegwijzering (wandelknooppunten-, fietsknooppuntennetwerk). We zullen de routes op een vernieuwende manier vermarkten (de routes worden geplaatst op een postkaart, waarvan één gedeelte effectief als postkaart gebruikt kan worden. Het andere gedeelte bevat de praktische info).

-          picknickmanden: we willen een systeem uitwerken waarbij picknickmanden besteld kunnen worden die in elke gemeente afgehaald kunnen worden. We zullen hierbij zeer sterk de kaart trekken van de streekgebonden producten. De picknickmanden zullen zo ontworpen worden dat het echte ‘landvanturnhoutmanden’ zijn. Indien mogelijk geven we de keuze tussen verschillende picknickformules (genre ‘budget’, bio, luxe, …). Hiervoor gaan we een samen-werking aan met de lokale middenstand en met lokale producenten van streekgebonden producten.

We zien de ontwikkeling van deze picknickplaatsen als een beginpunt om picknicken als speerpunt te zien in het Land van Turnhout voor de komende jaren. Rond het gegeven picknicken valt immers nog heel wat productontwikkeling te doen. Zo willen we hier in elk geval een aantal daguitstappen/dagarrangementen rond ontwikkelen. Daarnaast nemen we de picknickplaatsen en –routes ook op in onze algemene brochure, onze brochure daguit-stappen en in een nog te ontwikkelen brochure ‘Op stap met…’ In een later stadium zijn nog tal van leuke activiteiten mogelijk, zoals huifkartochten, een ‘picknickdag’,…

Doelstellingen

Bedoeling is om 6 originele picknickplaatsen te creëren (één in elke gemeente van het Land van Turnhout) met daaraan gekoppeld 6 fiets- of wandelroutes en een systeem van bestellen en afhalen van picknickmanden met lokale producten.

Effecten: we willen meer toeristen kennis laten maken met de streek en met onze lokale producten. Daarnaast willen we ook de eigen bevolking een mooie plaats geven waar men kan verpozen en genieten van de natuur en de rust in onze omgeving. Tenslotte willen we extra aandacht besteden aan kansengroepen, om op die manier hen ook te laten genieten van toerisme in onze streek.

Uitvoering

Land van Turnhout vzw

Contactpersoon

Sietske Caers
Grote Markt 44
2300 Turnhout
014 40 82 67