Plaatsspecifiek kalkstrooien met behulp van RTK-GPS

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

20 000,00 euro

Promotor

Parrein NV

Duurtijd

01/01/2016 - 31/12/2016

Maatregel

  • LEADER
  • Kennisoverdracht en innovatie

Plaatselijke Groep

PG Westhoek

Situering

Om de zuurtegraad van de bodem aan te passen in functie van de volgteelt dient er vaak een bekalkingsbeurt op de landbouwpercelen uitgevoerd te worden. Dit gebeurt vaak op basis van de analyseresultaten van bodemmonsters verkregen na staalname. Deze bodemstalen worden manueel genomen op een 20-tal plaatsen in kruisverband op het perceel. Daarna wordt het ganse perceel met de klassieke kalkstrooitechnieken gelijkmatig bekalkt zonder rekening te houden met plaatsspecifieke behoeftes in het perceel.

Doelstellingen

Sensibilisatie van land- en tuinbouwers omtrent het verbeteren van bodemvruchtbaarheid. Effectief verbeteren van de bodemvruchtbaarheid van landbouwpercelen van land- en tuinbouwers in de grote regio rond Merkem (Houthulst) dewelke reeds bewust gemaakt zijn van de problematiek. Opbrengstmaximalisatie op landbouwpercelen door een heel gedetailleerde bekalking en bemesting volgens de meest recente technieken van precisielandbouw –hierbij hoeft een maximaal economisch resultaat niet hetzelfde te zijn als een homogene opbrengst van een perceel. Soms zijn immers heel slechte plekken in een perceel niet optimaal te krijgen en kan je daar beter minder van de dure inputs verstrekken wat ook het milieu ten goede komt.

Uitvoering

Parrein NV

Contactpersoon

Bart Parrein
Brugseweg 133
8920 Langemark-Poelkapelle
057 48 81 68

Locatie