Plant Hunting als katalysator voor plattelandsverbinding

Categorieën

Thema

Ruraal ondernemerschap

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oostwinkel

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

82.533,24 euro

Promotor

Aarde-nd-werk cvba met sociaal oogmerk

Duurtijd

01-07-2013 - 30-06-2015

Situering

Voorliggend project heeft als belangrijkste doelstelling: het initieren van een innovatieve en duurzame wijze van inzamelen en vermarkten van planten via de ontwikkeling van een uniek concept van Plant Hunting. Voormelde impliceert concreet:1.opzetten van samenwerking tussen diverse rurale ondernemers/actoren (landbouwers, zorgboerderijen, volkstuinen, parken & domeinen…) onderling met het oog op inzameling 2.creëren van afzetmarkt voor ingezamelde planten via nieuwe authentieke en kwalitatieve productontwikkeling (thee- en keukenkruidenmengelingen). 3.het gemeenschappelijk vermarkten (nieuwe merknaam, ketenbenadering) en promoten van gecertificeerde kwaliteitsproducten.

Doelstellingen

  • Plattelandsverbinding door middel van 'community'-benadering voor het inzamelen en verwerken van kruiden/planten (Plant Hunting) : diverse soorten rurale actoren zullen betrokken worden bij het inzamelen en verwerken van vier categorieën grondstoffen 1.niet alleen kruiden uit landbouwteelten, 2. maar ook uit tuinaanplant, 3.KLE-soorten en 4. wilde kruiden.
  • Onderzoek naar mogelijkheden van functioneel groenbeheer : onderzoek naar wetgevend kader, rendabiliteitsberekeningen, bestemming van de soorten in productontwikkeling en uitwerken recepturen hieromtrent, …
  • Hanteren van grondige ketenbenadering bij de ontwikkeling van deze producten via controle op de herkomst van de grondstoffen (100 % lokale grondstoffen in plaats van import); alsmede hanteren van kwaliteitssysteem (HACCP) bij de ontwikkeling van gedroogde thee- en keukenkruidenmengelingen.
  • Aanbieden van meer complete 'natuurbeleving' door ontwikkeling van nieuwe promotiekanalen voor het Plant Hunting concept : nl. via inrichten van Thee-Tuin-Kamers, plukevennementen en themadagen waarbij de locatie gekoppeld wordt aan het eruit voortgebrachte product.
  • Inspelen op de individuele toerist/recreant via ontwikkeling van digitaal promotiekanaal (webapplicatie) - geen voorgeprogrammeerde (groeps)arrangementen
  • creëren van nieuwe afzetmogelijkheid voor planten afkomstig van landbouwers die bij wijze van diversificatie kruiden telen doch nu hun afzet beperkt zien tot de versmarkt.

Uitvoering

Aarde-nd-werk cvba met sociaal oogmerk

Contactpersoon

Christel Van Vooren
Veldhoek 33
9931 Oostwinkel
09/259 98 91