Plattelandsbeleving langsheen de grens

Categorieën

Thema

Recreatie en Toerisme

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Eeklo

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

168.000 euro

Promotor

Toerisme Meetjesland

Duurtijd

01-07-2013 - 01-06-2015

Situering

Samen met Zeeuws-Vlaanderen ontwikkelen we de plattelandsbeleving als toeristisch product rond de grens. Concreet maken digitale belevingsroutes die de verhalen van het platteland openstellen voor de bezoeker a.h.v. audio, beelden en video. De aanmaak van de audiovisuele inhoud gebeurt door creatief talent uit de eigen regio. Daarnaast creëren we 'ommetjes', kleine themaroutes op het wandelnetwerk in en om de dorpen aan de grens. Derde deel van het project is grensoverschrijdende sectorsamenwerking stimuleren met het oog op kennisoverdracht en de creatie van nieuwe producten en arrangementen. Het geheel promoten we in een gemeenschappelijke campagne.

Doelstellingen

  • Het uiteindelijke doel van dit project is om meer toeristen en recreanten te werven voor dit gebied en om de bekendheid van het gehele Meetejsland te verhogen. Hiermee willen we de lokale economie (van de kleine plattelandsondernemers) en de leefbaarheid van de kernen versterken. Via dit project willen we ook de identiteit van het platteland in haar huidige vorm vastleggen en vormgeven en deze omzetten naar een vermarktbaar product, zonder daarbij de draagkracht van het gebied aan te tasten.
  • De plattelandsbeleving langsheen de grens als toeristisch thema uitbouwen en promoten samen met Zeeuws-Vlaanderen. In dit project willen we de acties inhoud geven en gezamenlijk promoten via media-acties. We willen de acties opbouwen rond enkele grensoverschrijdende thema's: landbouw/platteland (vb. fruitteelt, vlasteelt), landschapsvorming, smokkelen, gastronomie/streekproducten, WO I (Den Draad), 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen (= 200 jaar Koninkrijk). In een dergelijk project willen we ook sociale media een belangrijke rol laten spelen en hierrond een community opbouwen. De opbouw van die community is een nieuw aspect in onze werking.
  • Grensoverschrijdende sectorsamenwerking stimuleren met het oog op nieuwe toeristische producten en arrangementen. Kennisuitwisseling en grensoverschrijdend overleg is hierin belangrijk. Aandachtspunt hierbij is het creëren van ambassadeurs voor het gebied die het geheel mee helpen uitdragen (zowel promotioneel als inhoudelijk). Via het aanbieden van een gemeenschappelijke campagne en concrete toeristische producten (ommetjes en belevingsroutes) zijn we ervan overtuigd dat we de samenwerking tussen de plattelandsondernemers veel concretere vorm kunnen laten aannemen. We rekenen ook op een positief effect van de uitwisseling en samenwerking met een totaal andere ondernemersfilosofie aan de overzijde van de grens. Via deze samenwerking wordt een directe meerwaarde gecreëerd die het product en de bedrijfsvoering van de plattelandsondernemers versterkt. (Hier raakt het project ook aan hoofdmaatregel 5: ruraal ondernemerschap).
  • Individuele toeristen en recreanten trakteren op authentieke verhalen van de streek via het aanbieden van innovatieve digitale belevingsroutes (te gebruiken via tablet of smartphones). We willen het voor toeristen en recreanten mogelijk maken om de verhalen van de streek op hun wandel- of fietstocht te kunnen beleven. Via hun smartphone of een uitgeleend toestel kunnen ze dan op verschillende stops langs de route stilstaan bij bijzondere plekken waar een deel van het verhaal zich afspeelde. Hiervoor is degelijk archiefonderzoek nodig naar bestaande verhalen, anekdotes, beelden en/of video. daar waar niet voorhanden zal er bijkomend beeldmateriaal moeten gemaakt worden. Hiervoor willen we zoveel mogelijk gebruik maken van lokaal talent. Een belangrijk aspect is dat elke belevingsroute een hoofdthema heeft en dat de verhalen van de verschillende punten langs een route tot één geheel samengevoegd worden door een goede regie. De kwaliteit van het product is hierbij van groot belang.
  • Op het wandelnetwerk enkele kant-en-klare 'Ommetjes' realiseren waarmee horeca, logieshouders en andere toeristische intiatiefnemers de individuele toerist meteen op weg kunnen zetten in de streek. Op deze manier hebben logieshouders, maar zeker ook restaurants, cafés en attractiepunten een pasklaar toeristisch product voor hun klanten zodat die de streek kunnen verkennen. Dit idee komt uit het overleg met Zeeuws-Vlaanderen, van hun kant zijn zij vragende partij om onze online wandelrouteplanner uit te breiden naar hun wandenetwerk (dit laatste buiten de scope van dit project).

Uitvoering

Toerisme Meetjesland

Contactpersoon

Erik Hennes
Stationsstraat 21
9900 Eeklo
09/378 67 01 of 0477/49 75 51