Plattelandspad Bierbeek-Lovenjoel: Upgrading 2.0

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Leuven

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

17 390,00 euro

Promotor

BB projecten vzw handelend namens Landelijke Gilde Bierbeek, Landelijke Gilde Lovenjoel, Landelijke Gilden vzw en Plattelandsklassen vzw

Duurtijd

01/05/2013 - 31/10/2014

Situering

Het plattelandspad van Bierbeek-Lovenjoel is toe aan een grondige opwaardering. Het pad werd meer dan 10 jaar geleden ontwikkeld door de Landelijke Gilde van Lovenjoel en deze van Bierbeek. Zij zagen toen als een van de eerste in dat dit een ideale communicatiestrategie is om de omgeving en de bredere gemeenschap te informeren over de land- en tuinbouwsector en gedragenheid te zoeken, d.i. de band tussen burger en boer te verbeteren. Zij vroegen destijds hun dorpsgenoot en schilder Herman Verlinden om van de toenmalig 13 deelnemende bedrijven een schilderij te maken, waarop ook wat informatie stond.

Bovendien zijn er 10 jaar later, gelukkig, ook nieuwe jonge agrarische ondernemers die mee in het pad opgenomen kunnen worden. De werkgroep gaat uit van 5, maar dit kunnen er ook meer zijn. Van de 13 huidige bedrijven zijn er geen 'uitbollende' boeren, zelfs geen die daar op korte termijn plannen tot hebben. Samengevat gaan we in deze projectaanvrag dan ook uit van 13 + 5 deelnemende bedrijven. Deze 18 bedrijven omvatten ook verschillende sectoren binnen de land- en tuinbouw en verschillen ook in bedrijfsstrategie. Ongetwijfeld ook een meerwaarde van dit plattelandspad.

Niet alleen de borden hebben nood aan een renovatie. Het beleid en strategie, het concept, achter het pad verdienen eigenlijk nog meer aandacht. Door haar unieke ligging, de term stadsnabije landbouw is hier zeker op haar plaats, biedt het pad immers een enorm potentieel aan de verschillende doelgroepen, nl. leerlingen vnl. uit de scholen in en rond Leuven en recreanten uit de wijde omgeving. Dit is immers het enige plattelandspad in de buurt van Leuven en zelfs in 'Oost-Brabant' (d.i. ruimer dan arrondissement Leuven). Het dichtstbijzijnde na Bierbeek ligt immers in Opwijk. De oorspronkelijke iniatiefnemers, de Landelijke Gilde van Lovenjoel en deze van Bierbeek willen de kansen niet langer onbenut laten. Ook de gemeente Bierbeek wil dit initiatief vol ter Harte nemen.

Doelstellingen

  • Stimuleren van lokale, zachte en ecologische duurzame recreatie.
  • stimuleren van landbouw- en plattelandseducatie.
  • Het vergroten van potentieel en uiteraard ook effectief aantal recreanten.
  • Door het openstellen van bedrijven en het informeren over hun activiteiten en bedrijfsvoering, hopen wij uiteraard het maatschappelijkdraagvlak voor een duurzame, in een niet altijd even evident evenwicht tussen de 3 duurzaamheidsfacetten, land- en tuinbouw met haar verschilende functies te vergroten.

Uitvoering

BB projecten vzw handelend namens Landelijke Gilde Bierbeek, Landelijke Gilde Lovenjoel, Landelijke Gilden vzw en Plattelandsklassen vzw

Contactpersoon

Elke Ceyssens
Diestsevest 40
3000 Leuven
016/28 61 54